Dronningens gate 23, 0154 Oslo
+37061422422
+4748662299

  >  Visos naujienos   >  Darbas Norvegijoje   >  Kaip prisijungti prie altinn, Skatteetaten ar NAV sistemų?

Kaip prisijungti prie altinn, Skatteetaten ar NAV sistemų?

Norint prisijungti prie įvairių valstybinių institucijų puslapių gali būti naudojami kelių rūšų prisijungimai. Priklausomai nuo nustatyto saugumo lygio, su skirtingais kodais galite matyti skirtingo lygio informaciją.
Pagrindinės prisijungimo prie sistemų priemonės:
1. MinID passport kodai –  sukuriami skanuojant pasą/ID kortelę ir fotografuojant veidą

2. Buypass – mokami kodai, kainuoja nuo 889 NOK.

3. BankID, bankID mobile – juos suteikia bankas, kuriame turite sąskaitą.

4. MinID kodai (paprasti) – 20 kodų lentelė arba SMS

5. Altinn kodai – 30 kodų lentelė, žemiausio saugumo lygio. Šie kodai praktiškai nebenaudojami, su jais nuo šių metų nebegalima pasitikrinti ir deklaracijos.

Apačioje pateikiame kiekvieno iš prisijungimų aprašymą ir instrukciją, kaip juos užsisakyti.

1. MinID passport kodai

Svarbu! Nuo 2022.07.01 nauji vartotojai neberegistruojami.Esami vartotojai gali ir toliau naudotis šiuo prisijungimu.

Su šiais kodais galite jungtis tiek prie NAV, tiek prie altinn/Skatteetaten.

NAV sistemoje šie kodai prilygsta bankID, buypass kodams – su jais galima siųsti paraiškas ir atlikti registracijas (ko neleidžiama su paprastais MinID kodais)

Prie altinn/Skatteetaten sistemos su jais galėsite jungtis kaip su įprastais MinID kodais.

Instrukcija MinID passport užsisakymui čia: https://www.litnor.no/minid-passport/

2. Buypass kodai

Jeigu nepavyksta susikurti MinID passport kodų, rekomenduojame užsisakyti buypass kodus.

Instrukcija, kaip užsisakyti Buypass ID in mobile kodus (atsiėmimas galimas tik Norvegijoje): https://www.litnor.no/buypass/   Kodai kainuoja 889 NOK.

Buypass ID in smartcard tinkama tiems, kurie yra Lietuvoje, nes tik ji siunčiama į Lietuvą: https://www.litnor.no/buypass-lietuva/  Speciali kortelė kainuoja 889 NOK, jos skaitytuvas – 165 NOK.

3. BankID, bankID mobile prisijungimas

Šie prisijungimai dažniausiai išduodami tik ID numerio turėtojams, tik labai retais atvejais juos turi D numerio turėtojai.

Dauguma maišo bankID su įprastiniu prisijungimu prie e.bankininkystės – tai ne visuomet tas pats!

Kaip pasitikrinti, ar turite bankID? Bandykite jungtis prie www.altinn.no, skiltis „Logg inn“ ir rinkitės „BankID“. Jeigu su turimu generatorium leis prisijungti, bankID jūs turite.

Daugiau informacijos čia: https://eid.difi.no/en/bankid

4. MinID kodai (paprasti)

MinID kodai yra 20 kodų lentelė arba SMS, kuris gaunamas į telefono numerį, kuris suvestas altinn sistemoje.
Pastaruoju metu dauguma Skatteetaten skyrių, sukūrę D numerį naujokui Norvegijoje, paprašo iškart susikurti ir MinID prisijungimą, kad asmuo galėtų jungtis per SMS prie altinn sistemos. Jeigu tokio prisijungimo jums nesukūrė, geriausia užsisakyti kodų lentelę. Instrukcija jų užsisakymui pateikiama apačioje.
Jungimuisi reikalingas savo sukurtas MinID slaptažodis (jį susikuriate pirmo prisijungimo metu), o po to- SMS kodas arba slaptažodis iš 20 kodų lentelės.
Kodai galioja tol, kol neužsisakomi nauji. Jungiantis sistema išmeta, kurios datos kodai yra galiojantys dabar, todėl atidžiai tikrinkite, ar ta data sutampa su užrašyta ant kodų lentelės.
Jeigu keitėtės D numerį į ID, turite užsisakyti naujus MinID kodus.

——————–

Instrukcija: kaip užsisakyti MinID kodus?

Eikite į www.altinn.no, rinkitės „Logg inn“

Kitame atsidariusiame lange pasirinkite „MINID“.

 

Tuomet būsite peradresuoti į langą, kuris skirtas prisijungimui jau turint MinID kodus. Kadangi jų neturite, apačioje spauskite „Order PIN codes

Kitame lape suvedate savo norvegišką D arba ID numerį bei spaudžiate „ORDER PIN CODES“

Kodai siunčiami tik tuo adresu, kuris yra deklaruotas Skatteetaten (Folkeregister), užsisakant kodus jo keisti negalėsite. Kodai atkeliauja kelių darbo dienų bėgyje norvegišku adresu ir kelių savaičių bėgyje- lietuvišku.
Jeigu išsikraustėte kitu adresu, apie gyvenamosios vietos pasikeitimą privalote informuoti Skatteetaten (Folkeregister). Apie tai rašome čia: https://www.litnor.no/adresokeitimas/
Kuomet gausite kodus (ant lapo bus surašyta 20 kodų), nepamirškite prisiregistruoti („Register as new user“). Kodai galios neribotą laiką, kol neužsisakysite naujų arba nepasikeisite D numerio į ID.

5. Altinn kodai

Altinn kodai yra 30 kodų lentelė, prisijungiant naudojamas pirmas slaptažodis (engangskode 1) bei kitas slaptažodis iš lentelės (sistema nurodys, kuris).
Kodai galioja tol, kol nepanaudojami visi vienkartiniai kodai arba kol neužsakomi nauji kodai. Instrukcija jų užsisakymui pateikiama apačioje.
Jeigu keitėtės D numerį į ID, turite užsisakyti naujus altinn kodus.
Pastaba. šie kodai jau mažai kur naudojami, todėl rekomenduojame užsisakyti bent jau MinID kodus.

Neberekomenduojame užsisakinėti šių kodų, nes su jais galima atlikti tik labai ribotą kiekį operacijų.

Su šiais kodais nuo 2021 metų nebegalima pasitikrinti ir mokesčių deklaracijos.