Dronningens gate 23, 0154 Oslo
+37061422422
+4748662299

  >    >  Mokesčių deklaracijų tvarkymas

Mokesčių grąžinimas Norvegijoje

Kiekvienas asmuo, dirbantis ar dirbęs Norvegijoje ir mokėjęs pajamų mokesčius pagal įprastinę mokesčių kortelę (tabelinę, procentinę), gali kreiptis dėl permokėtų mokesčių susigrąžinimo. Kiekvienais metais yra siunčiamos pradinės mokesčių deklaracijos, kuriose nurodomos automatiškai paskaičiuotos grąžintinos arba mokėtinos sumos. Kiekvienas asmuo turi peržiūrėti deklaraciją, ar joje nėra klaidų, netikslių duomenų, taip pat pasitikrinti, ar nėra papildomai galimų pritaikyti lengvatų, dėl kurių grąžinimas galėtų išaugti. Įstatymai dėl papildomai pritaikomų lengvatų keičiasi kiekvienais metais, todėl jei neturite laiko ieškoti informacijos, svarbu tikrinimą patikėti tos srities profesionalams.

Litnor Consulting AS padeda susigrąžinti mokesčius tiek gyvenantiems Norvegijoje, tiek jau nebedirbantiems ir kitoje šalyje gyvenantiems asmenims. Mūsų įmonė peržiūri deklaracijas bei padeda ištaisyti klaidas, apskųsti deklaracijas, parinkti pagal Norvegijos įstatymus priklausančias naudingiausias lengvatas, kad galimas grąžinimas būtų maksimalus.

For information in English write us directly to [email protected]

2022 metų mokesčių deklaracijų tvarkymas

Pirminės mokesčių deklaracijos (skattemelding)  už 2022 metus šiemet buvo siunčiamos etapais nuo 2022 m. kovo 14 iki kovo 31 dienos.

Galutinės deklaracijos (skatteoppgjør 2022) bus siunčiamos nuo kovo galo iki lapkričio pabaigos.

Išankstinė registracija deklaracijos patikrinimui arba tvarkymui vykdoma užsipildžius šią anketą: https://www.litnor.no/mokesciu-grazinimo-anketa/   Paslaugų kainos nurodomos žemiau.

Anketos bus tikrinamos tik tuomet, kai bus gauta pradinė deklaracija, dabar vykdoma tik išankstinė registracija. Deklaracijų tvarkymas vyks eilės tvarka pagal susimokėjimo datą, todėl anksčiau susimokėjusiems klientams paslaugą atliksime greičiau.

Siekiant aukštesnės kokybės ir didesnio efektyvumo, nuo šiemet Litnor keičiasi mokesčių deklaracijų tikrinimo tvarka – deklaracijos bus tikrinamos tik užsisakius pirminio deklaracijos patikrinimo paslaugą, nemokamų anketų ar deklaracijų tikrinimų nebelieka.
Jums tereikia užsipildyti anketą mūsų puslapyje ir mes atsiųsime jums tolimesnę informaciją bei rekvizitus apmokėjimui į lietuvišką arba norvegišką įmonės sąskaitas.

 

Mokesčių deklaracijos ir užpildytos anketos patikrinimas (be išsiuntimo į Skatteetaten) kainuoja 400 NOK arba 42 EUR.

Į šią kainą įeina deklaracijos ir anketos peržiūra, el.paštu informuosime, ar joje nėra klaidų, koks grąžinimas/mokėtina suma paskaičiuota automatiškai, kur bus pervesti pinigai ir kiek papildomo grąžinimo galime sutvarkyti.

Jeigu bus reikalingas tolimesnis deklaracijos tvarkymas, įmokėta suma bus įskaičiuota kaip avansas.

 

Deklaracijos sutvarkymas ir išsiuntimas į Skatteetaten – 500 NOK arba 52 EUR.  POPULIARIAUSIA PASLAUGA!

Šią paslaugą rekomenduojame užsisakyti iškart, jei:
– Mokesčių deklaracijoje paskaičiuota skola – tuomet ieškome priežasčių, dėl ko paskaičiuotas minusas.

– Turite paskolų Lietuvoje

– Turite išlaidų už darželį Lietuvoje

– Važinėjate į darbą bent 25 km į vieną pusę

Jeigu papildomai grąžinama suma viršys 5000 NOK, informuosime, kiek reikės prisimokėti ir kokių dokumentų reikės.

 

Deklaracijos sutvarkymas ir išsiuntimas į Skatteetaten – nuo 500 NOK  iki 1300 NOK. Apie galutinę kainą informuojame patikrinę anketą ir deklaraciją

– Jeigu papildomai grąžinama suma nuo 0 iki 5000 NOK – kaina 500 NOK arba 52 EUR.
– Jeigu papildomai grąžinama suma nuo 5001 iki 10 000 NOK – kaina 1000 NOK arba 102 EUR
– Jeigu papildomai grąžinama suma nuo 10 000 NOK iki 20 000 NOK – kaina 1200 NOK arba 122 EUR
– Jeigu papildomai grąžinama suma virš 20 000 NOK – kaina 1300 NOK arba 132 EUR.

Klaidos deklaracijoje tvarkymas + 200 NOK.

 

Lietuviškos, norvegiškos ar kitos šalies sąskaitos pateikimas Skatteetaten. Nepateikus banko sąskaitos numerio permoka gali būti išmokėta čekiu ir daugeliui kyla problemų jį išsigryninant: https://www.litnor.no/paslaugos/mokesciu-grazinimas/mokesciu-permokos-ismokejimas-i-lietuviska-saskaita/

– Deklaraciją reikėtų peržiūrėti ir išsiųsti iki 2023.04.30, paprašius atidėjimo – iki 2023.05.31. Vėliau, gavus galutinę deklaraciją, koregavimus galite atlikti dar 3 metus.

– Deklaraciją galima koreguoti ir tuomet, jei ji jau buvo išsiųsta ir net buvo gauta galutinė deklaracija!

– Jeigu negavote pradinės deklaracijos, tai gali reikšti, jog 2022 metais turėjote 25 % kildeskatt mokesčių kortelę. Jos galite atsisakyti ir tuomet kelių savaičių bėgyje gausite pradinę deklaraciją.

Prieš atsisakant turite pasiskaičiuoti, ar tai apsimoka, nes buvo atvejų, kuomet asmuo ne atgavo mokesčių, o turėjo susimokėti. Pavyzdžiui, vienam klientui buvo paskaičiuota 10 000 NOK skola.Jeigu dėl to reikalinga pagalba, rašykite į [email protected]

Pabrėžiame, jog deklaracijos tvarkomos pagal kliento anketoje pateiktus duomenis, jokių papildomų lengvatų be kliento žinios mes neįrašome ir taip nelegaliai nedidiname galimos susigrąžinti sumos. Primename, jog Skatteetaten gali tikrinti deklaracijas iki 5 metų atgal ir gali paprašyti dokumentų, kurie įrodytų, jog lengvatos klientui tikrai priklausė. Labai prašome atidžiai pildyti mūsų mokesčių deklaracijos anketą, nes visi nesusipratimai įvyksta būtent dėl netikslios informacijos anketose pateikimo.

Svarbi informacija 2020-2022 metais turėjusiems 25 % kildeskatt

Skatteetaten pakeitė 25 % kildeskatt atsisakymo tvarką –  asmenys dar tris metus gali atsisakyti 25 proc kortelės ir gauti mokesčių deklaraciją bei susigrąžinti mokesčius.

2020 metais turėtos 25 % kildeskatt galima atsisakyti iki 2023.12.31, 2021 metos turėtos- iki 2024.12.31, 2022 metais turėtos- iki 20254.12.31.

Nežinote, ar apsimoka atsisakyti 25 % kildeskatt/ PAYE? Užsisakykite konsultaciją pas mus ir jos metu patikrinsime, ar jums apsimoka atsisakyti kortelės bei padėsime išsiųsti prašymą. Dėl paslaugos pildykite šią anketą: https://www.litnor.no/bendrine-paslaugu-uzsakymo-anketa/ 

Kuo skiriasi deklaracijų tvarkymas turintiems 25 % kildeskatt ir turintiems įprastines mokesčių korteles?

 

Jeigu deklaruojamais metais turėjote įprastinę mokesčių kortelę (pvz. 7100 tabelis ir 34 %)

Norvegijoje asmenims, turintiems įprastinę mokesčių kortelę, mokesčių deklaravimai vyksta taip:

1 .Pradinės deklaracijos siuntimas. Kovo viduryje- gale gaunama pradinė mokesčių deklaracija (Tax return arba Skattemelding). Deklaracija siunčiama paprastu paštu arba talpinama altinn sistemoje. Jeigu neturite prisijungimų prie altinn, instrukcija MinID kodų užsisakymui čia: https://www.litnor.no/minid-aktyvavimas/

2. Pradinės deklaracijos koregavimas. Per balandžio mėnesį reikia pasikoreguoti pradinę deklaraciją, jeigu joje yra klaidų arba yra papildomai galimų pritaikyti lengvatų. Parašius prašymą šį terminą galima prasitęsti iki gegužės pabaigos.

3. Galutinės deklaracijos siuntimas. Kovo gale- lapkričio gale siunčiamos galutinės deklaracijos  (Tax assessment notice arba Skatteoppgjør). Skatteetaten negali atsakyti, kada kas gaus galutinę deklaraciją, tai daroma atsitiktine tvarka.

4. Pranešimas Skatteetaten apie sąskaitą. Jeigu asmeniui priskaičiuotas grąžinimas, jis išmokamas per 4 savaites. Jeigu asmuo nėra pranešęs apie sąskaitos numerį, gaunamas čekis arba laukiama, kol jis praneš apie sąskaitos numerį. Apie tai daugiau čia: https://www.litnor.no/paslaugos/mokesciu-grazinimas/mokesciu-permokos-ismokejimas-i-lietuviska-saskaita/

5. Galutinės deklaracijos koregavimas. Po galutinės deklaracijos gavimo asmuo dar 3 metus gali bet kada metų bėgyje koreguoti deklaraciją ir 3-4 mėnesių bėgyje gauti naują pataisytą deklaraciją bei atgauti daugiau mokesčių.

Pabrėžiame, jog mokesčių deklaracijų tvarkymas vyksta ištisus metus, ne tik per balandį- gegužę. Asmuo tik gauna pradinę deklaraciją balandį-gegužę, bet po to ją gali koreguoti dar 3 ateinančius metus!

 

Jeigu deklaruojamais metais turėjote 25 % kildeskatt, PAYE kortelę

Nuio 2019 metų yra atsiradusi nauja mokesčių kortelė laikinai Norvegijoje dirbantiems asmenims (norv. kildeskatt, angl. – PAYE- Pay As You Earn). Pagal šią tvarką asmeniui, gavusiam „kildeskatt“ mokesčių nuskaitymo kortelę, nuo pajamų bus nuskaičiuojamas fiksuotas 25 % mokestis. Apie šią mokesčių kortelę rašome čia: https://www.litnor.no/25proc/

Šią kortelę turintys asmenys negauna nei pradinės, nei galutinės deklaracijos ir mokesčių grąžinimai jiems nepriklauso!

 

Jeigu turite 25 % kildeskatt, PAYE kortelę, jūs turite du pasirinkimus:

1. Nieko nedarote ir kitų metų birželio mėnesio gale gaunate ataskaitą apie sumokėtus mokesčius, gautas pajamas, bet tai nebus įprastinė deklaracija.
Jums nebus skaičiuojama nei mokesčių permoka, nei nepriemoka. JOKIŲ MOKESČIŲ NEATGAUSITE.

 

2. Per ateinančius 3 metus dar galite atsisakyti kortelės, gauti įprastinę kortelę bei tvarkytis mokesčių deklaraciją.
Prieš atsisakant kortelės būtinai įsivertinkite, ar jums tai apsimoka, nes buvo atvejų, kuomet asmeniui reikėjo nemažai prisimokėti! Apie tai rašome čia: https://www.litnor.no/atsisakyti25proc/

Jeigu reikalinga pagalba įsivertinant, ar jums apsimoka atsisakyti kortelės bei pasikeičiant ją į įprastinę kortelę, užsipildykite šią anketą: https://www.litnor.no/bendrine-paslaugu-uzsakymo-anketa/

Kaip prisijungti prie altinn, Skatteetaten ar NAV sistemos?

Informacija apie skirtingus prisijungimus prie altinn, Skatteetaten sistemų ir jų užsisakymo instrukcijos čia: https://www.litnor.no/prisijungimai/

Ką tvarko mokesčių grąžinimų įmonės?

Pagal susiklosčiusią praktiką galima išskirti dvi mokesčių grąžinimų dalis:

1. Automatiškai Skatteetaten paskaičiuota grįžtanti ar mokėtina suma. Apie automatiškai grįžtančią arba mokėtiną sumą Skatteetaten informuoja kiekvienų metų balandį, kuomet atsiunčiama pradinė mokesčių deklaracija už praėjusius metus.

Tai dažniausiai per metus susidariusi mokesčių permoka ar automatiškai pritaikomos lengvatos (pvz. už mokėtą mokestį profsąjungai, palūkanų kompensavimas ar kompensacija už išlaidas darželiui ir t.t.).

Mokesčių grąžinimo įmonės, tvarkydamos deklaraciją, patikrina, ar nėra klaidų pirminėje deklaracijoje, ar automatiškai paskaičiuota galima susigrąžinti arba mokėtina suma yra teisinga.
Jeigu deklaracijoje yra klaidų arba netikslumų, apie jas pranešama klientui bei Skatteetaten.

2. Papildomos mokesčių lengvatos, kurios nėra pritaikomos automatiškai. Dauguma mokesčių lengvatų nėra pritaikomos automatiškai, jų reikia prašyti bei pateikti reikiamus dokumentus. Mokesčių grąžinimų įmonės padeda susitvarkyti būtent šią mokesčių grąžinimų dalį.

Galimų pritaikyti mokesčių lengvatų yra daugybė, bet pritaikius vienas gali pasinaikinti ar apsimokestinti kitos, todėl labai svarbu tinkamai įvertinti kiekvieno asmens situaciją ir pritaikyti tokias lengvatas, kurios yra palankiausios klientui.

Litnor Consulting specialistai peržiūri klientų anketas bei padeda įvertinti maksimalų pagal įstatymą galimą papildomą grąžinimą. Litnor Consulting galimą susigrąžinti papildomą sumą visuomet skaičiuoja pagal anketoje pateikiamus duomenis vadovaudamasi įstatymais ir jos dirbtinai nedidina.
Nepamirškite, jog nelegaliai pridėdamos jums nepriklausančių lengvatų kitos firmos vėliau išvengia atsakomybės, nes patikrinimo metu Skatteetaten baudžia ir liepia grąžinti išmokas JUMS, o ne nepriklausančių lengvatų pridėjusiai firmai.

Naujienos