Selma Ellefsens vei 6, 0581 Oslo
+37061422422
+4748662299

  >    >  Nedarbo išmokos

Nedarbo išmokos

Apie nuo  2019.07.01 įsigaliojusius svarbius pasikeitimus rašome čia: https://www.litnor.no/nedarbo2019/

Nedarbo išmokos Norvegijoje gali priklausyti šiais atvejais:

 • Kuomet esate atleidžiamas iš darbo pilnai/dalinai, pasibaigia terminuota darbo sutartis ar pats išeinate iš darbo;
 • Kuomet darbą prarandate dėl įmonės bankroto;
 • Kuomet esate atleidžiamas laikinai (norv. permittering);
 • Kuomet neturite darbo ir steigiate savo įmonę.

 

Kuomet priklauso nedarbo išmoka?

Nedarbo išmokos Norvegijoje skiriamos tuomet, jeigu jūs atitinkate tam tikrus reikalavimus:

 • Darbo laikas sumažėjo daugiau nei 50 proc. lyginant su buvusiu darbo krūviu;
 • Iki 2019.07.01 galiojusi tvarka. Per 2018 metus buvo uždirbta mažiausiai 149 787 NOK arba bendrai per 2016 – 2018 metus 299 574 NOK (prieš mokesčius). Šios sumos įsigaliojo nuo 2019.05.01.
 • Nuo 2019.07.01, skaičiuojant teisę į nedarbo išmoką bei jos dydį, bus vadovaujamasi paskutinių 12 mėnesių arba paskutinių 36 mėnesių informacija iki pat buhalteriškai uždaryto mėnesio, kuomet jums buvo patvirtinta išmoka. Vadovaujamasi tuo, jog darbdavys turi raportuoti praėjusio mėnesio pajamas iki kito mėnesio 5 dienos.
  Pavyzdžiui, jeigu asmeniui buvo patvirtinta nedarbo išmoka anksčiau nei 2019.08.05 datai, tai paskutinis mėnuo, kurio pajamos įtraukiamos, bus birželio mėnuo (nes liepos mėnesio raportą darbdavys turi priduoti iki 2019.08.05).
  Jeigu asmeniui išmoka buvo patvirtinta 2019.08.06 arba vėliau, paskutinis mėnuo, kurio pajamos įtraukiamos, bus liepos mėnuo (nes darbdavys jau bus išsiuntęs ataskaitą už liepos mėnesį).
  Reikiamos uždirbti sumos nepakito (žiūrėti punktą viršuje).
 • NAVe esate registruotas kaip ieškantis darbo asmuo ir kas 14 dienų siunčiate informacines ataskaitas (meldekort);
 • Esate aktyvus darbo ieškotojas, pildote darbo planą (aktivitetsplan);
 • Gyvenate Norvegijoje ir Skatteetaten esate deklaravęs norvegišką adresą. Jeigu išvykstate iš Norvegijos, apie tai turite informuoti NAV ir už tas dienas nedarbo išmoka mokama nebus. Išimtys gali būti taikomos rotaciniams darbuotojams.
 • SVARBU! Nuo 2019.07.01 nedarbo išmokos (dagpenger) skiriamos anksčiausiai nuo tos datos, kuomet buvo išsiųsta paraiška dėl jų gavimo. Todėl yra svarbu ne tik užsiregistruoti kaip ieškančiam darbo asmeniui, bet ir tą pačią dieną išsiųsti paraišką dėl nedarbo išmokų skyrimo.

Turite klausimų dėl nedarbo išmokų arba reikalinga pagalba tvarkantis paraišką? Susisiekite su mumis [email protected] arba telefono numeriais +370 61422422, +47 48662299 arba užpildykite šią anketą: https://www.litnor.no/bendrine-anketa/

Kas įeina ir kas neįeina į minimalios reikiamos uždirbti sumos skaičiavimą ?

Foreldrenger, svangerskapspenger įeina į minimalios reikiamos uždirbti sumos skaičiavimą.
Sykepenger, dagpenger, pajamos iš individualios veiklos neįeina į minimalios reikiamos uždirbti sumos skaičiavimą. Daugiau informacijos rasite čia: https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Dagpenger+ved+arbeidsloshet+og+permittering/Relatert+informasjon/krav-til-minsteinntekt

Koks nedarbo išmokos dydis?

Nedarbo išmoka sudaro apie 62,4 proc. buvusių pajamų (atsižvelgiama į metines pajamas (nuo 2019.07.01- per paskutinius 12 arba 36 mėnesius) bei kiek valandų buvo dirbta per pastaruosius 12 arba 36 mėnesius).
Turintiems nepilnamečių vaikų papildomai skiriamas 17 NOK per dieną siekiantis priedas.
Nuo 2019.07.01 periodai, kuomet gaunamos slaugos išmokos (pleiepenger, omsorgspenger), biuletenio išmokos nėštumo metu (svangerskapspenger) arba periodai, kuomet išmokamos išeitinės išmokos, bus įtraukiami į vidutinio darbo laiko per savaitę skaičiavimą.

Kiek laiko gali būti mokama nedarbo išmoka?

Išmokos mokėjimo trukmė priklauso nuo darbinių pajamų dydžio per paskutinius kalendorinius metus arba darbinių pajamų vidurkio per tris paskutinius kalendorinius metus (nuo 2019.07.01- per paskutinius 12 arba 36 mėnesius). Išmoka mokama:
1. 52 savaites, jeigu metinės pajamos buvo nuo 1G iki 2 G (šiuo metu būtų nuo 99 858 NOK iki 199 716 NOK).
2. 104 savaitės, jeigu pajamos sudarė bent 2 G (nuo 199 716 NOK)
3. 26 savaičių (įstatymo pakeitimas įsigaliojo nuo 2019.01.01), jeigu esate išleistas priverstinių atostogų (permittering).

 

Nuo kada pradedama mokėti nedarbo išmoka?

Laukimo periodas (ventetid), nuo kada pradedama mokėti nedarbo išmoka, priklauso nuo išėjimo pobūdžio:

 1. Jeigu atleidžiama dėl darbdavio kaltės, išmoka priklauso nuo 4 dienos po registracijos NAVe.
 2. Jeigu iš darbo išeinama savo noru, atleidžiama dėl rimtų darbo tvarkos pažeidimų arba atsisakoma siūlomo darbo be rimtos priežasties, laukimo laikotarpis ilgėja iki 12 savaičių. Tai reiškia, jog pirmas 12 savaičių turėsite aktyviai ieškotis darbo, siųsti meldekort, bet už tai negausite nedarbo išmokų (dagpenger).

Svarbu! Nepriklausomai nuo to, paraišką dėl nedarbo išmokos privalote išsiųsti iškart, nelaukiant, kol praeis 12 savaičių laukimo periodas. Taip pat pabrėžiame, jog už tas 12 savaičių nedarbo išmokos nepriklausys ir jos nebus išmokėtos atbuline data.
Svarbus pasikeitimas nuo 2019.07.01. Nuo 2019.07.01 nedarbo išmokos (dagpenger) skiriamos anksčiausiai nuo tos datos, kuomet buvo išsiųsta paraiška dėl jų gavimo. Todėl yra svarbu ne tik užsiregistruoti kaip ieškančiam darbo asmeniui, bet ir tą pačią dieną išsiųsti paraišką dėl nedarbo išmokų skyrimo.

Ar galiu gaudamas nedarbo išmokas būti Lietuvoje?

Ne, nedarbo išmokos priklauso tik tuomet, kai esate Norvegijoje. Jeigu išvykstate už Norvegijos ribų, privalote apie tai informuoti NAV ir už tas dienas išmokos nebus mokamos.
Išimtys- jeigu jums priklauso bedarbio atostogos (sukauptų atostogų dienų skaičių matysite nav.no) arbei jeigu persikeliate nedarbo išmokas iš Norvegijos į Lietuvą ar kitą ES valstybę.

Nedarbo išmokos ir atostoginiai

Atostoginiai gaunantiems dagpenger nesikaupia, bet visi, kurie gauna nedarbo išmokas (dagpenger) ilgiau nei 52 savaites, turi teisę gauti iki 4 savaičių atostogas (20 darbo dienų), kurios būtų apmokamos. Atostogos gali būti išnaudotos vienu kartu arba dalimis, tuo metu galima vykti ir į užsienį. Atostogos žymimos siunčiant meldekort (4 klausimas) ir už atostogautas dienas mokama įprastinė išmoka. Apie teisę į atostogas informuojama žinute nav.no bei prie darbo ieškotojo statuso matosi, kiek neišnaudotų atostogų dienų dar turite. Atostoginių dienos įeina į bendrą nedarbo išmokos mokėjimo periodą ir jam pasibaigus negali būti panaudotos.

Nedarbo išmokų persikėlimas į Lietuvą (PD U2 formos gavimas)

Pagal ES ir Norvegijos susitarimus yra galimybė trumpam (iki 3 mėnesių) išvykti ieškoti darbo į Lietuvą (ar kitą Europos ekonominės bendrijos valstybę) ir į ten persikelti nedarbo išmokų mokėjimą. Leidimo išvykti prašantis asmuo turi būti registruotas NAV kaip ieškantis darbo bei mažiausiai 4 savaites būti gavęs nedarbo išmokas (dagpenger). Gavęs raštišką leidimą išvykti asmuo turi per tam tikrą dienų skaičių prisistatyti į Lietuvos darbo biržą bei kas 14 dienų siųsti ataskaitas NAV (meldekort).
Jeigu asmuo neranda darbo Lietuvoje per 3 mėnesius ir nori toliau gauti nedarbo išmokas, jis privalo grįžti į Norvegiją per nustatytą laiką ir apsilankyti NAV. Kitu atveju nedarbo išmoka bus nutraukta.
Kriterijai, pagal kuriuos darbo ieškantys asmenys gali prašyti NAV leidimo išvykti ieškotis darbo į Lietuvą ar kitą ES valstybę. Tai asmenys, kurie:

 • yra uždirbę pakankamai, kad galėtų gauti nedarbo išmokas Norvegijoje.
 • per 2018 metus buvo uždirbta mažiausiai 149 787 NOK arba bendrai per 2016 – 2018 metus 299 574 NOK (prieš mokesčius) (nuo 2019.07.01- per paskutinius 12 arba 36 mėnesius). Šios sumos įsigaliojo nuo 2019.05.01.
 • yra pilnai nedirbantys;
 • mažiausiai 4 savaites iš paskutinių 12 yra registruoti NAVe kaip ieškantys darbo asmenys.
 • turėjo teisę pastarąsias 4 savaites gauti pilną nedarbo išmoką. Jeigu buvo nors kiek dirbta (nepriklausomai nuo valandų ar dienų skaičiaus), 4 savaičių laikotarpis pradeda skaičiuotis iš naujo;

Šios taisyklės negalioja į priverstines atostogas (permittering) išleistiems asmenims, taip pat gaunantiems išmokas už praktiką (tiltakspenger), pagalbą kuriantiems savo įmonę (dagpenger ved etablering av egen virksomhet), taip pat gaunantiems išankstines nedarbo išmokas įmonės bankroto atveju (forskutterte dagpenger ved konkurs).

 

Kas yra priverstinės atostogos/laikinas nedarbas (norv. permittering, angl. layoff)?

Norvegijoje dėl tam tikrų rimtų priežasčių (užsakymų, žaliavų stoka, nelaimingi atsitikimai, sezoniškumas) darbdavys gali pilnai arba dalinai išleisti priverstinių atostogų (permittering). Tokiu atveju asmuo vis dar yra laikomas įmonės darbuotoju, bet tuo priverstinių atostogų periodu gali registruotis NAV kaip darbo ieškantis asmuo bei gauti nedarbo išmokas (jeigu atitinka reikalavimus).

Kita svarbi informacija:

 • Apie išleidimą į priverstines atostogas darbdavys turi įspėti raštu prieš mažiausiai 14 dienų.
 • Įsigaliojus priverstinėms atostogoms darbdavys dar turi sumokėti už pirmas 15 dienų (iki 2019.01.01 įsigaliojusiems permittering reikėjo mokėti už pirmas 10 dienų).
 • Maksimalus periodas, kurį galima gauti laikino nedarbo (permittering) išmokas 18 mėnesių laikotarpyje – 26 savaitės (iki 2019.01.01 buvo 49 savaitės).
 • Šis apribojimas galioja tik vienam darbdaviui. Jeigu keitėte darbdavį ir iš jo gavote permittering, jūs galite ir vėl prašyti nedarbo išmokos.

 

Pastaba. Žuvininkystės (norv.fiskeindustrien) sektoriuje taikomos kitokios taisyklės permittering atveju:

 • Darbo laikas turi sumažėti bent 40 procentų
 • Maksimalus periodas, kurį galima gauti laikino nedarbo (permittering) išmokas 18 mėnesių laikotarpyje – 52 savaitės
 • Netaikomas laukimo periodas (norv.ventedager).

Išmokos skyrimo tvarka permitteringams po 2019.01.01:

 • Už pirmas 15 darbo dienų nedarbo išmokas mokės darbdavys
 • NAV iki 26 savaičių mokės nedarbo išmokas
 • Jeigu po 26 savaičių darbdavys vis dar neturi darbo, jis vis tiek turi mokėti algą, nes NAV  išmokų toliau nebemokės.

 

Išmokos skyrimo tvarka permitteringams iki 2019.01.01:

 • Už pirmas 10 darbo dienų nedarbo išmokas mokės darbdavys
 • NAV iki 30 savaičių mokės nedarbo išmokas
 • Po jų 1 savaitę (5 darbo dienas) turės apmokėti darbdavys
 • Pateikus prašymą nedarbo išmokas bus galima gauti dar 19 savaičių


Permitteringe esantiems asmenims nedarbo išmokų perkėlimas į Lietuvą nėra galimas.

 

Kokius žingsnius turiu atlikti norėdamas gauti nedarbo išmoką?

Norėdami gauti nedarbo išmoką, jūs turite:
1. Užsiregistruoti nav.no kaip darbo ieškantis asmuo. Tam bus reikalingi  bankID, Buypass kodai arba kodai, kuriuos suteikia NAV.
2018.12.15 papildymas. Nuo šiol registracijai nav.no nebeužtenka MinID kodų. Jeigu neturite viršuje nurodytų kodų, privalote nueiti į vietinį NAV skyrių, kur jus vietoje užregistruos.
2. NAV puslapyje užsipildyti savo CV.
3. Nuo 2019.07.01 nedarbo išmokos (dagpenger) skiriamos anksčiausiai nuo tos datos, kuomet buvo išsiųsta paraiška dėl jų gavimo. Todėl yra svarbu ne tik užsiregistruoti kaip ieškančiam darbo asmeniui, bet ir tą pačią dieną išsiųsti paraišką dėl nedarbo išmokų skyrimo.
Iki 2019.07.01 buvo galima užsiregistruoti nav.no kaip darbo ieškančiam asmeniui, o paraišką išsiųsti 4 savaičių bėgyje
4. Kas 2 savaites pildyti informacines ataskaitas (meldekort).
5. Vykdyti NAV nurodymus (pvz. atnaujinti CV, pasirašyti darbo paieškos planą ir pan., pildyti Aktivitetsplan) bei atvykti į susitikimus, į kuriuos esate kviečiamas. Nesilaikant nurodymų nedarbo išmokos gali būti sustabdytos.

Turite klausimų dėl nedarbo išmokų arba reikalinga pagalba tvarkantis paraišką? Susisiekite su mumis [email protected] arba telefono numeriais +370 61422422, +47 48662299 arba užpildykite šią anketą: https://www.litnor.no/bendrine-anketa/

Atnaujinta 2019.07.03, naujausią ir aktualiausią informaciją rasite https://litnor.no/naujienos.

Naujienos