Dronningens gate 23, 0154 Oslo
+37061422422
+4748662299

  >    >  Nedarbo išmokos

Koronos periodu galiojusi tvarka dėl nedarbo išmokų pratęsta iki 2021.12.31

Visiems nedarbo išmokos mokėjimo periodas automatiškai bus pratęstas iki 2021.12.31, nors pagal seniau galiojusias tvarkas maksimalus išmokos mokėjimo periodas jau buvo pasiektas.
Didesnis nei įprastai nedarbo išmokos procentas bus mokamas iki 2021.12.31 (80 % pajamų iki 304 053 NOK ribos, 62,4 % pajamų nuo 304 053 NOK iki 608 106 NOK ribos). Vėliau mokamas procentas sumažės iki 62,4 %.
Jūs galite dirbti iki 60 % savo įprastinio darbo laiko ir gauti sumažintas nedarbo išmokas. Dirbant daugiau nei 60 % už tas dvi savaites nedarbo išmoka nepriklausys.

Dabar galiojanti nedarbo išmokos skyrimo tvarka esant laikinam atleidimui (permittering)

Pagrindiniai žingsniai:

-Darbdavys apie laikiną atleidimą (permittering) turi įspėti 14 dienų prieš (išskirtiniais atvejais – 2 dienas prieš)

-Prasidėjus permittering darbdavys už pirmas 10 dienų turi mokėti įprastinę algą (tomis dienomis jūs neturite dirbti).

-Baigiantis darbdavio 10 dienų mokėjimo periodui reikia užsiregistruoti NAV ir užsipildyti paraišką (informacija žemiau).

-Kas dvi savaites privaloma siųsti informacines korteles (melderkort) bei vykdyti kitas NAV paskirtas užduotis (pvz. siųsti CV)

 

Kokie reikalavimai taikomi?

-Permittering arba darbo sumažėjimo procentas turi būti ne mažesnis nei 40 %

-Darbinės pajamos per paskutinius 12 mėnesių turi būti 79 799 NOK arba per paskutinius 36 mėnesius- 239 398 NOK  prieš mokesčius.

Asmuo turi gyventi ir aktyviai ieškotis darbo Norvegijoje. Išimtys taikomos tik rotaciniams darbuotojams, kurių statusą pripažįsta NAV. NAV gali neskirti nedarbo išmokos, jei sužino, jog asmuo išvykęs į Lietuvą.

 

Koks nedarbo išmokos dydis?

Dėl koronos viruso pandemijos NAV moka didesnes nedarbo išmokas nei įprastai:

 • 80 % pajamų iki 304 053 NOK ribos
 • 62,4 % pajamų nuo 304 053 NOK iki 608 106 NOK.

Kuomet koronos pandemija baigsis, bus mokama 62,4 % buvusių pajamų siekianti išmoka

Už kiekvieną vaiką iki 18 metų mokamas 17 NOK per dieną priedas. Vaikas gali gyventi Norvegijoje arba kitoje ES valstybėje, bet jūs turite turėti jo globą. Jeigu kitas iš tėvų jau gauna nedarbo išmokas ir šį priedą, antrąkart jis nebus skiriamas.

 

Ar galiu persikelti nedarbo išmoką į Lietuvą?

Nedarbo išmokos perkėlimas į Lietuvą galimas tik pilnai atleistiems asmenims. Tiems, kurie yra gavę permittering, perkėlimas negalimas.

Jeigu jau išsikraustėte į Lietuvą, jūs galite prašyti lietuviškų nedarbo išmokų, tam reikės U1 formos, kuri parodys jūsų stažą iš Norvegijos.

Kokiais atvejais priklauso nedarbo išmokos grįžus iš Norvegijos į Lietuvą? https://www.litnor.no/lietuva-nedarbo-ismoka/

Litnor Consulting specialistų pagalba

Reikalinga pagalba tvarkantis nedarbo išmokas, išsiųsti paraišką? Tvarkotės savarankiškai ir reikalinga konsultacija? Kreipkitės į Litnor Consulting specialistus! Lauksime Jūsų užpildytos anketos ir atsiųsime daugiau informacijos.

Kokius žingsnius turiu atlikti norėdamas gauti nedarbo išmoką?

Norėdami gauti nedarbo išmoką, jūs turite:

1. Užsiregistruoti nav.no kaip darbo ieškantis asmuo. Tam bus reikalingi  bankID, Buypass kodai arba MinID passport (MinID Plus) kodai.

Registracijai nav.no nebeužtenka įprastinių MinID kodų (20 kodų lentelė).

2. Užsipildyti paraišką dėl nedarbo išmokos gavimo. Nuo 2019.07.01 nedarbo išmokos (dagpenger) skiriamos anksčiausiai nuo tos datos, kuomet buvo išsiųsta paraiška dėl jų gavimo. Todėl yra svarbu ne tik užsiregistruoti kaip ieškančiam darbo asmeniui, bet ir tą pačią dieną išsiųsti paraišką dėl nedarbo išmokų skyrimo.

3. Išsiųsti informaciją dėl banko sąskaitos, į kurią norite gauti išmokas.

4. Kas 2 savaites pildyti informacines ataskaitas (meldekort).

5. Vykdyti NAV nurodymus (pvz. atnaujinti CV, pasirašyti darbo paieškos planą ir pan., pildyti Aktivitetsplan) bei atvykti į susitikimus, į kuriuos esate kviečiamas. Nesilaikant nurodymų nedarbo išmokos gali būti sustabdytos.

Neturite prisijungimų prie nav.no?

MinID passport – nauji MinID kodai neturintiems bankID ar buypass kodų!

NAV sukūrė naujus prisijungimus užsienio darbuotojams, kurie neturi bankID, buypass ar kitų kodų. Jie vadinami “MinID passport”. Informacija ir instrukcija čia: https://www.litnor.no/minid-passport/

Kiti galimi prisijungimai prie NAV yra Buypass kodai, bet jie mokami. Kodai gali būti siunčiami ir į Lietuvą: https://www.litnor.no/buypass-lietuva/

Bendrinė informacija.

Nedarbo išmokos Norvegijoje gali priklausyti šiais atvejais:

 1. Kuomet esate atleidžiamas iš darbo pilnai/dalinai, pasibaigia terminuota darbo sutartis ar pats išeinate iš darbo;
 2. Kuomet esate atleidžiamas laikinai (norv. permittering, angl. lay-off);
 3. Kuomet darbą prarandate dėl įmonės bankroto;

 

Papildomai pateikiame informaciją ir dėl:

 • Nedarbo išmokos perkėlimo į Lietuvą 3 mėnesiams (U2 forma)
 • Nedarbo draudimo stažo perkėlimo į Norvegiją arba Lietuvą (U1 forma)

Apačioje trumpai aprašysime kiekvieną iš situacijų:

Kas yra priverstinės atostogos/laikinas nedarbas (norv. permittering, angl. layoff)?

Norvegijoje dėl tam tikrų rimtų priežasčių (pvz. sumažėjus darbų dėl koronaviruso) darbdavys gali pilnai arba dalinai išleisti priverstinių atostogų (permittering). Tokiu atveju asmuo vis dar yra laikomas įmonės darbuotoju, bet tuo priverstinių atostogų periodu gali registruotis NAV kaip darbo ieškantis asmuo bei gauti nedarbo išmokas (jeigu atitinka reikalavimus).

Darbuotojas, kuris išleidžiamas į permittering dėl koronaviruso, turi teisę gauti nedarbo išmokas (norv.dagpenger), jei atitinka kitas numatytas sąlygas.

Permittering išdavimo priežastimi turi būti darbo nebuvimas, o ne negalėjimas grįžti į Norvegiją dėl karantino. Jeigu darbdavys turi jums darbų Norvegijoje, permittering yra negaliojantis.

Jūs taip pat negalite savarankiškai nuspręsti, jog norite eiti į permittering, nes tai sprendžia darbdavys.

Esantiems permitteringe nedarbo išmokos perkėlimas į Lietuvą NEGALIMAS, nes darbdaviui iškvietus turite kuo skubiau grįžti į darbą.

 

Kuomet priklauso nedarbo išmoka laikino atleidimo atveju?

Nuo 2020.11.01 įsigaliojusi tvarka:

Nuo 2020.11.01 įsigalioja pasikeitimai dėl nedarbo išmokos skyrimo laikinai arba pilnai praradusiems darbą asmenims. Norint gauti nedarbo išmokas reikės atitikti šias sąlygas:

1.Permittering arba darbo sumažėjimo procentas turi būti ne mažesnis nei 50 % (anksčiau užteko 40 %).

2. Darbinės pajamos per paskutinius 12 mėnesių turi būti 152 027 NOK (iki 2020.11.01 užteko 76 013 NOK) arba per paskutinius 36 mėnesius- 304 053 NOK (buvo 228 040 NOK) prieš mokesčius.

3. Darbo pajamos turi sumažėti

4. Gavusiems permittering: nors asmuo darbo neturi laikinai, jis turi būti pasiruošęs priimti ir kitų įmonių darbo pasiūlymus. Tai ypač galios tiems, kurių permittering yra 100 % ir ilgalaikis.

5. Gavusiems permittering:  laikino atleidimo priežastimi turi darbo trūkumas arba situacija, kuri nuo darbdavio nepriklauso

6. Asmuo turi gyventi Norvegijoje ir turi būti Norvegijos socialinės apsaugos narys. Išimtys taikomos tik rotaciniams darbuotojams, kurių statusą pripažįsta NAV.

Jeigu asmuo neturi rotacinio darbuotojo statuso ir gaudamas nedarbo išmokas  išvyksta į užsienį (pvz. Lietuvą), pagal visas taisykles jis turi žymėti meldekort išvykimą (4 klausimas apie „fravær“) ir už tas dienas nedarbo išmoka nebus mokama.

Pabrėžiame, jog NAV gali išmokėti nedarbo išmokas, bet po to kelių metų bėgyje tikrinti, ar asmuo pateikė teisingą informaciją apie save. Paaiškėjus, jog jis gavo nedarbo išmokas neteisėtai, gali tekti grąžinti visas gautas išmokas.

 

7. Nuo 2020.11.01 maksimalus nedarbo išmokos permittering atveju gavimo periodas ilginamas nuo 26 savaičių iki 49 savaičių per 18 mėnesių laikotarpį.

 

Įspėjimo periodas ir išmokos mokėjimas

Jeigu buvote laikinai atleistas 2020.03.20-2020.08.31 periodu, už pirmas 2 dienas turėjo mokėti darbdavys, o po to pirmas 18 dienų NAV mokėjo algos kompensaciją.

Jeigu esate laikinai atleistas nuo 2020.09.01, už pirmas 10 permittering dienų darbdavys turi mokėti algą.
Algos kompensacija nuo 2020.09.01 panaikinta.
Kuomet praeina pirmos 10 permittering dienų, turite kuo skubiau siųsti paraišką į NAV bei registruotis kaip ieškantis darbo.
Jeigu neturite teisės gauti nedarbo išmokos, galite prašyti socialinės išmokos iš NAV.

Atleidimas yra tuomet, kai pasibaigia darbo sutartis, darbdavys atleidžia darbuotoją ne jo noru arba darbuotojas išeina iš darbo savo iniciatyva.

Kuomet priklauso nedarbo išmoka?

Nedarbo išmokos Norvegijoje skiriamos tuomet, jeigu jūs atitinkate tam tikrus reikalavimus:

 • Darbo laikas sumažėjo daugiau nei 40 proc. lyginant su buvusiu darbo krūviu;
 • Gyvenate Norvegijoje ir Skatteetaten esate deklaravęs norvegišką adresą. Nedarbo išmokos priklauso tik už tą periodą, kuomet asmuo yra Norvegijoje (išimtys taikomos rotaciniams darbuotojams).
 • Paskutinių 12 mėnesių darbinės pajamos buvo mažiausiai 76 013 NOK prieš mokesčius arba paskutinių 36 mėnesių pajamos- 228 040 NOK prieš mokesčius.
 • NAVe esate registruotas kaip ieškantis darbo asmuo ir kas 14 dienų siunčiate informacines ataskaitas (meldekort);
 • Esate aktyvus darbo ieškotojas, pildote darbo planą (aktivitetsplan). Aktyvus darbo ieškotojas privalo ieškoti darbo visoje Norvegijoje, sutikti dirbti už mažesnę algą ar nepilnu etatu.

 

Kiek laiko gali būti mokama nedarbo išmoka?

Išmokos mokėjimo trukmė priklauso nuo darbinių pajamų dydžio per paskutinius 12 arba 36 mėnesių). Išmoka mokama:

1. 52 savaites, jeigu metinės pajamos buvo iki 2 G (šiuo metu būtų iki 202 702 NOK).
2. 104 savaitės, jeigu pajamos sudarė bent 2 G (nuo 202 702 NOK)

 

Nuo kada pradedama mokėti nedarbo išmoka?

Laukimo periodas (ventetid), nuo kada pradedama mokėti nedarbo išmoka, priklauso nuo išėjimo pobūdžio:

 1. Jeigu atleidžiama dėl darbdavio kaltės, išmoka priklauso nuo 4 dienos po registracijos NAVe.
 2. Jeigu iš darbo išeinama savo noru, atleidžiama dėl rimtų darbo tvarkos pažeidimų arba atsisakoma siūlomo darbo be rimtos priežasties, laukimo laikotarpis ilgėja iki 18 savaičių (iki 2021.01.01 buvo taikoma 12 sav.). Tai reiškia, jog pirmas 18 savaičių turėsite aktyviai ieškotis darbo, siųsti meldekort, bet už tai negausite nedarbo išmokų (dagpenger).

Svarbu! Nepriklausomai nuo to, paraišką dėl nedarbo išmokos privalote išsiųsti iškart, nelaukiant, kol praeis 18 savaičių laukimo periodas. Taip pat pabrėžiame, jog už tas 18 savaičių nedarbo išmokos nepriklausys ir jos nebus išmokėtos atbuline data.

Svarbus pasikeitimas nuo 2019.07.01. Nuo 2019.07.01 nedarbo išmokos (dagpenger) skiriamos anksčiausiai nuo tos datos, kuomet buvo išsiųsta paraiška dėl jų gavimo. Todėl yra svarbu ne tik užsiregistruoti kaip ieškančiam darbo asmeniui, bet ir tą pačią dieną išsiųsti paraišką dėl nedarbo išmokų skyrimo.

Ką daryti, kai įmonė paskelbia bankrotą?

Kuomet įmonė paskelbia apie bankrotą, priskirtas bankroto administratorius (norv.bostyrer) esamiems ir buvusiems darbuotojams išsiunčia laiškus su informacija apie pradėtą procesą ir prašymu užsipildyti paraiškas neišmokėtų algų ar atostoginių grąžinimui iš Norvegijos valstybinio garantinio fondo.
Jūs turite:
Užsipildyti paraišką algos/atostoginių išmokėjimui iš Norvegijos garantinio fondo (NAV Lønnsgaranti). Paraiška turi būti siunčiama įmonės bankroto administratoriui (ne NAV!!!)
Jeigu bankroto paskelbimo metu dirbote pas bankrutuojantį darbdavį, turite kuo skubiau užsiregistruoti NAV kaip ieškančiam darbo ir užpildyti paraišką nedarbo išmokos gavimui. Tam taikoma ta pati tvarka kaip ir pilnai praradus darbą (žiūrėti skiltį „Pilnas atleidimas“)

 

Daugiau informacijos apie darbdavio bankrotą pateikiame čia: https://www.litnor.no/darbdaviobankrotas/

Nedarbo išmokų persikėlimas į Lietuvą (PD U2 formos gavimas)

Pagal ES ir Norvegijos susitarimus yra galimybė trumpam (iki 3 mėnesių) išvykti ieškoti darbo į Lietuvą (ar kitą Europos ekonominės bendrijos valstybę) ir į ten persikelti nedarbo išmokų mokėjimą. Leidimo išvykti prašantis asmuo turi būti registruotas NAV kaip ieškantis darbo bei mažiausiai 4 savaites būti gavęs nedarbo išmokas (dagpenger). Gavęs raštišką leidimą išvykti asmuo turi per tam tikrą dienų skaičių prisistatyti į Lietuvos darbo biržą bei kas 14 dienų siųsti ataskaitas NAV (meldekort).
Jeigu asmuo neranda darbo Lietuvoje per 3 mėnesius ir nori toliau gauti nedarbo išmokas, jis privalo grįžti į Norvegiją per nustatytą laiką ir apsilankyti NAV. Kitu atveju nedarbo išmoka bus nutraukta.

Kriterijai, pagal kuriuos darbo ieškantys asmenys gali prašyti NAV leidimo išvykti ieškotis darbo į Lietuvą ar kitą ES valstybę. Tai asmenys, kurie:

 • yra uždirbę pakankamai, kad galėtų gauti nedarbo išmokas Norvegijoje.
 • yra pilnai nedirbantys;
 • mažiausiai 4 savaites iš paskutinių 12 yra registruoti NAVe kaip ieškantys darbo asmenys.
 • turėjo teisę pastarąsias 4 savaites gauti pilną nedarbo išmoką. Jeigu buvo nors kiek dirbta (nepriklausomai nuo valandų ar dienų skaičiaus), 4 savaičių laikotarpis pradeda skaičiuotis iš naujo;

Šios taisyklės negalioja į priverstines atostogas (permittering) išleistiems asmenims, taip pat gaunantiems išmokas už praktiką (tiltakspenger), pagalbą kuriantiems savo įmonę (dagpenger ved etablering av egen virksomhet), taip pat gaunantiems išankstines nedarbo išmokas įmonės bankroto atveju (forskutterte dagpenger ved konkurs).

U1 forma yra naudinga dviem atvejais:

 1. Kai asmuo neseniai atvyko į Norvegiją, pradėjo dirbti ir prarado darbą, bet jo pajamos Norvegijoje yra per mažos nedarbo išmokos gavimui. Gavus U1 formą Lietuvoje ar kitoje ES valstybėje turėtas nedarbo draudimo stažas būtų užskaitytas Norvegijoje.
 2. Kai asmuo sugrįžo į Lietuvą ir per pastaruosius 30 mėnesių nebuvo išdirbęs 12 mėnesių Lietuvoje. Tuomet pateikus U1 formą iš Norvegijos nedarbo draudimo stažas būtų įskaitytas ir Lietuvoje.

 

Kokiais atvejais priklauso nedarbo išmokos grįžus iš Norvegijos į Lietuvą? https://www.litnor.no/lietuva-nedarbo-ismoka/

 

Jeigu reikalinga platesnė konsultacija dėl U1 formos, susisiekite su mumis užpildydami žemiau esančią formą.

Litnor Consulting specialistų pagalba

Reikalinga pagalba tvarkantis nedarbo išmokas, išsiųsti paraišką? Tvarkotės savarankiškai ir reikalinga konsultacija? Kreipkitės į Litnor Consulting specialistus! Lauksime Jūsų užpildytos anketos ir atsiųsime daugiau informacijos.

Koks nedarbo išmokos dydis?

Dėl koronos viruso pandemijos NAV moka didesnes nedarbo išmokas nei įprastai:

 • 80 % pajamų iki 304 053 NOK ribos
 • 62,4 % pajamų nuo 304 053 NOK iki 608 106 NOK.

Kuomet koronos pandemija baigsis, bus mokama 62,4 % buvusių pajamų siekianti išmoka

Už kiekvieną vaiką iki 18 metų mokamas 17 NOK per dieną priedas. Vaikas gali gyventi Norvegijoje arba kitoje ES valstybėje, bet jūs turite turėti jo globą. Jeigu kitas iš tėvų jau gauna nedarbo išmokas ir šį priedą, antrąkart jis nebus skiriamas.

Asmenims, kurie turėjo laikiną atleidimą (permittering, lay-off) 2020.03.20-2020.08.31 periodu, už pirmas 18 dienų NAV mokėjo algos kompensaciją, o ne nedarbo išmoką. Nuo 2020.09.01 algos kompensacijos panaikintos.

Ar nuo nedarbo išmokos nuskaičiuos mokesčius?

Taip, NAV išmokos apmokestinamos mokesčiais pagal jūsų mokesčių kortelę skattekort 2020. Daugiau informacijos čia: https://www.litnor.no/skattekort2020/

Pabrėžiame, jog jei turite 25 proc kildeskatt/PAYE, jums nuo NAV bus nuskaičiuojama po 50 proc mokesčių, todėl būtinai pasikoreguokite ją į įprastinę! Apie įvairias korteles rašome viršuje nurodytoje nuorodoje.

 

Reikalinga pagalba pakoreguojant 2020 metų mokesčių kortelę skattekort? Rašykite mums į [email protected] 

Nuo kada pradedama mokėti nedarbo išmoka?

Laukimo periodas (ventetid), nuo kada pradedama mokėti nedarbo išmoka, priklauso nuo išėjimo pobūdžio:

 1. Jeigu atleidžiama dėl darbdavio kaltės, išmoka priklauso nuo 4 dienos po registracijos NAVe.
 2. Jeigu iš darbo išeinama savo noru, atleidžiama dėl rimtų darbo tvarkos pažeidimų arba atsisakoma siūlomo darbo be rimtos priežasties, laukimo laikotarpis ilgėja iki 18 savaičių. Tai reiškia, jog pirmas 18 savaičių turėsite aktyviai ieškotis darbo, siųsti meldekort, bet už tai negausite nedarbo išmokų (dagpenger). Paraišką privaloma siųsti iškart po išėjimo iš darbo, nes 18 savaičių laukotarpis skaičiuojasi tik tada,kai pildoma paraiška ir registruojamasi kaip ieškančiu darbo.
 3. Jeigu asmuo laikinai atleidžiamas (permittering, lay-off), išmoka pradedama mokėti, kai baigiasi darbdavio mokėjimo periodas. Nuo 2020.09.01 išduodamiems laikiniems atleidimams galioja nauja tvarka- darbdavys turi už pirmas 10 dienų mokėti algą ir tik po to galima prašyti nedarbo išmokos.

Litnor Consulting specialistai pastebi, jog labai dažnai darbdaviai atleidžia ne pagal sutartyje nurodytus terminus, todėl atleisti darbuotojai dar ilgiau iš NAV negauna nedarbo išmokų. Konsultacijų metu patikriname ir informuojame klientus, ar atleidimas atitinka visus įstatymų reikalavimus.

 Iš darbo Norvegijoje išėjote savo noru arba buvote atleistas dėl jūsų kaltės? Pasikeitimai nuo 2021.01.01:

Jeigu iš darbo išeinate savo noru, NAV taiko laukimo periodą. Anksčiau buvo taikomas 12 savaičių periodas, nuo 2021.01.01 jis ilginamas iki 18 savaičių.
Nedarbo išmokos jūs vis tiek turite prašyti nuo pirmos nedarbo dienos ir per visą laukimo periodą siųsti meldekort, aktyviai ieškotis darbo Norvegijoje. Kuomet praeis laukimo periodas, nedarbo išmokos bus pradėtos mokėti automatiškai.
Dauguma daro klaidą- laukia 12 (18) savaičių ir tik tada registruojasi NAV bei siunčia paraišką. Deja, bet laukimo periodas pradeda skaičiuotis tik nuo registracijos NAV ir paraiškos išsiuntimo datos, todėl nepavėluokite visko atlikti laiku.

 

Nedarbo išmokos ir atostoginiai

Atostoginiai gaunantiems dagpenger nesikaupia, bet visi, kurie gauna nedarbo išmokas (dagpenger) ilgiau nei 52 savaites, turi teisę gauti iki 4 savaičių atostogas (20 darbo dienų), kurios būtų apmokamos. Atostogos gali būti išnaudotos vienu kartu arba dalimis, tuo metu galima vykti ir į užsienį. Atostogos žymimos siunčiant meldekort (4 klausimas) ir už atostogautas dienas mokama įprastinė išmoka. Apie teisę į atostogas informuojama žinute nav.no bei prie darbo ieškotojo statuso matosi, kiek neišnaudotų atostogų dienų dar turite. Atostoginių dienos įeina į bendrą nedarbo išmokos mokėjimo periodą ir jam pasibaigus negali būti panaudotos.

Naujienos