Dronningens gate 23, 0154 Oslo
+37061422422
+4748662299

  >    >  Tėvystės atostogos

1. Tėvystės/motinystės atostogos, kuomet visa šeima gyvena Norvegijoje
2. Tėvystės atostogos, kuomet šeima gyvena Lietuvoje

1. Tėvystės/motinystės atostogos, kuomet visa šeima gyvena Norvegijoje

Reikalinga Litnor Consulting specialistų pagalba? Litnor Consulting specialistų siūlomos paslaugos apima vienkartines konsultacijas savarankiškai besitvarkantiems paraiškas bei pilną paraiškos sutvarkymą. Paslaugų kainos svyruoja nuo 400 NOK iki 750 NOK. Jeigu domina mūsų paslaugos, rašykite į [email protected] ir mes atsiųsime tolimesnę informaciją.

 

Motinystės/ tėvystės atostogos (persmisjon med foreldrepenger) skiriamos tuomet, kai yra dirbta bent 6 iš 10 paskutinių mėnesių prieš išeinant į dekretą bei metinės pajamos sudaro ne mažiau nei 0,5 G (nuo 1.5.2018 rodiklis 1 G siekia 96 883 NOK).
Darbo stažui prilyginami ir periodai, kuomet būdavo gaunamos šios išmokos:

 • Nedarbingumo (sykepenger)
 • Motinystės/tėvystės (foreldrepenger)
 • Nedarbingumas nėštumo metu (svangerskapspenger)
 • Nedarbo išmokos (dagpenger under arbeidsløshet)
 • Kitos išmokos: omsorgspenger ved sykdom hos barnet eller den som passer barnet, pleie- og opplæringspenger, arbeidsavklaringspenger, omsorgsstønad.

Pilną darbo išmokoms prilyginamų pajamų sarašą rasite www.nav.no.

Kokia yra vaiko priežiūros atostogų trukmė Norvegijoje?

Norvegijoje bendra motinystės/tėvystės išmokų trukmė priklauso nuo pasirinkto apmokėjimo lygio:

 • 49 savaitės atostogų, kuomet pasirenkama 100 % atlyginimo (100 % padengimas). Į šias savaites įeina ir tėvo kvota.
 • 59 savaitės atostogų, kuomet pasirenkama 80 % atlyginimo (80 % padengimas). Į šias savaites įeina ir tėvo kvota.

 

Kaip skirstoma vaiko priežiūros atostogų trukmė Norvegijoje?

Jeigu renkatės 80 % padengimą (galioja nuo 2019.01.01 prasidedančioms atostogoms):
Periodas prieš gimdymą. Standartiškai motinystės atostogos prasideda 3 savaitės prieš numatytą gimdymą.
Mamos kvota (mødrekvote). 19 savaičių kvota, kuri yra rezervuota tik mamai. Iš jų 6 savaitės yra panaudojamos iškart po vaiko gimimo, o likusias 9 savaites galima nusikelti ar išdalinti.
Tėvo kvota (fedrekvote). Tai 19 savaičių, kurios yra rezervuotos tik vaiko tėvui. Šis periodas gali būti perduotas mamai tik išimtiniais atvejais.
Bendrasis periodas. Likęs 18 savaičių periodas yra vadinamas bendruoju periodu (fellerperioden). Jeigu šį periodą nusprendžia pasirinkti vaiko tėvas, tuo periodu vaiko mama turi dirbti pilnu etatu, mokytis. Šį periodą vyras naudoja, kai vaiko mama suserga ir negali pasirūpinti savimi bei vaiku.
Tai reiškia, kad bendra mamos atostogų trukmė trumpėja, nes vietoje 15 savaičių jau 19 bus rezervuotos tėvui.

Jeigu renkatės 100 % padengimą (galioja nuo 2019.01.01 prasidedančioms atostogoms):
Periodas prieš gimdymą. Standartiškai motinystės atostogos prasideda 3 savaitės prieš numatytą gimdymą.
Mamos kvota (mødrekvote). 15 savaičių kvota, kuri yra rezervuota tik mamai. Iš jų 6 savaitės yra panaudojamos iškart po vaiko gimimo, o likusias 9 savaites galima nusikelti ar išdalinti.
Tėvo kvota (fedrekvote). Tai 15 savaičių, kurios yra rezervuotos tik vaiko tėvui. Šis periodas gali būti perduotas mamai tik išimtiniais atvejais.
Bendrasis periodas. Likęs 16 savaičių savaičių periodas yra vadinamas bendruoju periodu (fellerperioden). Jeigu šį periodą nusprendžia pasirinkti vaiko tėvas, tuo periodu vaiko mama turi dirbti pilnu etatu, mokytis. Šį periodą vyras naudoja, kai vaiko mama suserga ir negali pasirūpinti savimi bei vaiku.

Atostogų trukmė gimus ar įsivaikinus du ar daugiau vaikų (galioja po 2018.07.01 gimusiems vaikams):
Gimus ar įsivaikinus du vaikus bus skiriamos papildomos 17 savaičių esant 100 % padengimui arba 21 papildomą savaitę- 80 % padengimui.
Gimus ar įvaikinus tris ar daugiau vaikų papildomai skiriamos 46 savaitės (kai mokama 100 % algos) arbas 56 savaitės (kai mokama 80 % algos).

 

Kada prasideda motinystės atostogos?

Motinystės atostogos standartiškai prasideda 3 savaitės iki numatyto gimdymo termino, tačiau yra galimybė išeiti jų ir prieš 12 savaičių (tuomet atitinkamai trumpėja atostogos po gimdymo).
Paraišką galima siųsti anksčiausiai likus 6 savaitėms iki motinystės atostogų pradžios (tėvas paraišką gali siųsti tik gimus vaikui).

 

Kada anksčiausiai gali prasidėti tėvystės atostogos?

3 savaitės prieš numatytą gimdymą bei 6 savaitės po gimdymo yra rezervuotos tik mamai, todėl vaiko tėvas savo atostogas gali pasiimti anksčiausiai nuo 7 savaitės po gimdymo.
Išimtis taikoma tik tuomet, kai mamos sveikatos būklė tomis savaitėmis neleidžia jai rūpintis savimi arba vaiku. Tokiu atveju vyras gali pradėti tėvystės atostogas ir anksčiau.
Paraišką dėl atostogų suteikimo vaiko tėvas gali siųsti tik tuomet, kai vaikas jau gimęs.

 

Tėvo kvota

Šiuo metu tėvo kvota sudaro 15 savaičių pasirinkus 100 % algos padengimą (pakeitimas įsigaliojo 2018.07.01) arba 19 savaičių pasirinkus 80 % algos padengimą (pakeitimas įsigaliojo 2019.01.01) ir priklauso tik tuomet, kai abu tėvai yra dirbę Norvegijoje ir turi teisę į motinystės/tėvystės atostogas. Tėvo kvotos metu vaiko mamai nėra privaloma dirbti ar mokytis.
Svarbu! Tėvo kvotos atostogos stadartiškai prasideda iškart po motinystės atostogų pabaigos. Dėl šios priežasties rekomenduojame paraišką dėl tėvo kvotos nusiųsti jau likus 6 savaitėms iki motinystės atostogų pabaigos.
Labai daug tėvų praranda tėvo kvotos atostogas dėl to, kad paraiškos neišsiunčia laiku, nes yra girdėję, jog atostogas galima panaudoti iki kol vaikui sukaks 3 metai. Jeigu dirbate pilnu etatu, esate suplanavęs kasmetines atostogas, sergate, jūs galite nusikelti ar išsiskirstyti atostogas, bet apie tai būtina informuoti NAV laiku.
Dažnai sulaukiame klausimų, ar vaiko mama negalėtų perimti  tėvo kvotos. Tai įmanoma, bet tik tuomet, kai vaiko tėvas neturi pakankamo stažo, vaiko priežiūra priklauso tik mamai arba jei vaiko tėvas dėl sveikatos būklės negali pasirūpinti savimi ir vaiku.
Jeigu Norvegijoje dirba tik vaiko tėvas, o visa šeima gyvena Lietuvoje, tėvo kvotos atostogos jam nepriklauso!

Vienkartinė gimdymo išmoka

Vienkartinė gimdymo išmoka (engangsstønad ved fødsel og adopsjon). Ji skiriama tuomet, kai motina gyveno Norvegijoje prieš gimdymą ir planuoja gyventi artimiausius 12 mėnesių, yra Norvegijos socialinio draudimo narė (folketrygden), bet nėra uždirbusi teisės gauti motinystės išmokas.
Išmokos dydis nuo 2019.01.01 sudaro 83 140 NOK (iki tol buvo 63 140 NOK).
Siųsti paraišką dėl vienkartinės išmokos galima anksčiausiai po 26 nėštumo savaitės ir ne vėliau nei 6 mėnesiai po gimdymo.
Vienkartinė gimdymo išmoka yra skiriama vaiko mamai. Vaiko tėvas gali prašyti išmokos tik šiais atvejais, kuomet tėvui priskiriama pilna ar dalinė vaiko globa.

Norint gauti vienkartinę išmoką nebūtina gimdyti Norvegijoje, tai galite daryti ir Lietuvoje, bet turite atitikti kitus reikalavimus-  nėštumo metu ir po vaiko gimimo bent 12 mėnesių vaikas su mama turi gyventi Norvegijoje. Jeigu gimdote Lietuvoje, per kelis mėnesius turite grįžti į Norvegiją ir priregistruoti vaiką registruose.
Taip pat pabrėžiame, jog NAV tikrina, ar šeima (arba nėščioji) turi pagrindą gyventi Norvegijoje. Jeigu nei vienas iš šeimos narių negauna pajamų Norvegijoje, paraiška bus atmesta. Jeigu planuojate atvykti į Norvegiją tik dėl didelės vienkartinės išmokos gavimo, įsivertinkite, jog ji nėra visiems suteikiama.
Kuomet vaikui sukanka vieneri, NAV dažniausiai tikrina, ar šeima tikrai pastaruosius metus gyveno Norvegijoje. Jeigu paaiškėja, jog vaikas su mama negyveno Norvegijoje, išmoką tenka grąžinti. Deja, bet su tuo susiduriame labai dažnai.

Jeigu vaikas ir vaiko mama gyvena Lietuvoje, vaiko tėvui vienkartinė gimdymo išmoka nepriklauso.

Vienkartinė gimdymo išmoka ir tėvystės atostogos

Jeigu mama gyvena Norvegijoje ir gavo vienkartinę gimdymo išmoką, vaiko tėvas turi teisę naudoti 40-50 savaičių tėvystės atostogas, jeigu atitinka tam tikrus reikalavimus:

 • Vaiko tėvas dirbo bent 6 iš 10 paskutinių mėnesių prieš išeinant tėvystės atostogų;
 • Vaiko mama tėvystės atostogų metu turi dirbti 75-100 % etatu, studijuoti dieniame skyriuje ar derintis studijas su darbu. Atostogos gali būti skirtos ir tuo atveju, kai vaiko mama serga, guli ligoninėje ir negali pasirūpinti vaiku.
 • Jeigu vaiko mama neatitiks aukščiau nurodytų reikalavimų, vaiko tėvas neteks teisės į visą 40-50 savaičių periodą.
 • Tėvo kvota taip pat nepriklausys, nes jos skyrimui būtina, jog ir mama turėtų teisę į motinystės atostogas.
 • Tėvystės atostogos turėtų prasidėti nuo 7 savaitės po numatyto/įvykusio gimdymo.
 • Tėvystės atostogų galima galima išeiti ir vėliau, bet tuomet kiek dienų vėluojama pradėti atostogas, tiek jų prarandama.

Tokia tvarka aiškinama tuo, kad vaiko mamai vienkartinė gimdymo išmoka skiriama kaip kompensacija už prarandamas 3 savaites prieš ir 6 savaites po gimdymo. Informacijos norvegų kalba apie šią taisyklę rasite įstatyme dėl vienkartinės gimdymo išmokos (§ 14-17 Første ledd – Rett til engangsstønad)
Primename, jog ši tvarka galioja tik tuomet, kai visa šeima gyvena Norvegijoje.

Reikalinga Litnor Consulting specialistų pagalba?

Laukiatės ir nežinote, kokios išmokos jums priklausys, kaip geriausia planuotis atostogas? Tvarkotės išmoką savarankiškai, bet kyla klausimų, nežinote, ar formas užpildėte teisingai? Norite, jog paraišką sutvarkytumėm už jus? Užsisakykite Litnor specialistų konsultaciją arba paraiškos tvarkymą: https://www.litnor.no/konsultaciju-anketa
Konsultacijas teikiame telefonu, el.paštu, per Skype, Facebook ar ofise Osle. Konsultacijos kaina- 350 NOK arba 37 EUR.
Kodėl verta rinktis Litnor Consulting?
Pabrėžiame, jog į motinystės/tėvystės paraiškos tvarkymo paslaugą įeina ne tik paraiškos paruošimas, bet ir tolimesnė pagalba iki pat paraiškos patvirtinimo.
Už fiksuotą paslaugos mokestį mes:
– Pirminės konsultacijos metu su klientus aptarsime geriausius ir palankiausius atostogų pasirinkimo variantus, informuosime, kokie dokumentai reikalingi.
– Gavę reikiamus dokumentus, paruošime ir išsiųsime paraišką su dokumentais į NAV;
– Jūsų gautus NAV laiškus išversime iš norvegų į lietuvių kalbą bei paaiškinsime, kokių dokumentų ar informacijos prašoma papildomai;
– Papildomus dokumentus ar atsakymus norvegų kalba patys išsiųsime į NAV;

2. Tėvystės atostogos, kuomet šeima gyvena Lietuvoje

Reikalinga Litnor Consulting specialistų pagalba? Litnor Consulting specialistų siūlomos paslaugos apima vienkartines konsultacijas savarankiškai besitvarkantiems paraiškas bei pilną paraiškos sutvarkymą. Paslaugų kainos svyruoja nuo 400 NOK iki 1200 NOK. Jeigu domina mūsų paslaugos, rašykite į [email protected] ir mes atsiųsime tolimesnę informaciją.

Jeigu jūs dirbate Norvegijoje, o šeima gyvena Lietuvoje, jums taip pat gali priklausyti tėvystės atostogos. Būtinos sąlygos tam:

 • Jūs turite būti pilnai dirbęs bent 6 iš 10 paskutinių mėnesių prieš išeinant tėvystės atostogų. Jeigu Norvegijoje dirbate nepastoviai, turite labai atidžiai įsivertinti, ar turėsite pakankamai stažo.
 • Tėvystės atostogos turėtų prasidėti nuo 7 savaitės po numatyto/įvykusio gimdymo. Nuo tos dienos vaiko mama turi pradėti dirbti arba mokytis pilnu etatu.
 • Pilnu etatu laikomas 75 – 100 % užimtumas.
 • Ne visos studijos, vykdomos Lietuvoje, pripažįstamos Norvegijoje, todėl jei paraišką tvarkotės savarankiškai, rekomenduojame įsitikinti, jog jos tikrai tinkamos. Pastaruoju metu gauname daug prašymų padėti, kuomet paraiška dėl tėvystės atostogų atmetama,  nes vaiko mamos studijos nepripažįstamos Norvegijoje. Dauguma atvejų atmetimai ateina tik po kelių mėnesių, vadinasi, vaiko tėvas už tą periodą praranda tėvystės atostogų išmokas.
 • Tėvystės atostogų galima galima išeiti ir vėliau, bet tuomet kiek dienų vėluojama pradėti atostogas, tiek jų prarandama.
 • Atostogos truktų 40 arba 50 savaičių (3 savaitės prieš numatytą gimdymą bei 6 savaitės po gimdymo yra rezervuotos tik vaiko mamai ir negali būti perimamos).
 • Pasirinkus 40 savaičių atostogas būtų mokama 100 % vidutinės algos, 50 savaičių- 80 % vidutinės algos. Vidutinės algos apskaičiavimas yra individualus ir detalų įvertinimą gali atlikti tik NAV darbuotojas, Litnor Consulting tokių skaičiavimų neatlieka.
 • Tėvystės atostogų paraiška gali būti siunčiama tik tuomet, kai vaikas jau yra gimęs.

Jeigu domins išmokos tvarkymasis per Litnor Consulting ar asmeninė konsultacija jus dominančiais klausimais, užsipildykite šią anketą: https://www.litnor.no/bendrine-anketa/
Daug klientų teiraujasi, ar įmanoma pasirinkti 10-15 savaičių (tėvo kvotos) atostogas. Deja, jeigu šeima gyvena Lietuvoje, tėvo kvotos atostogos nepriklauso, nes jomis galima pasinaudoti tik tuomet, kai tiek mama, tiek tėvas yra įgyję teisę gauti motinystės/tėvystės išmokas Norvegijoje. Vienkartinė gimdymo išmoka Norvegijoje taip pat nepriklausys, jeigu vaiko mama nebus registruota ir gyvenanti Norvegijoje.
Kitas dažnai užduodamas klausimas- 2 savaičių tėvo atostogos prieš/po gimdymo. Šias atostogas turi suteikti darbdavys, tačiau jis neprivalo už jas mokėti- apmokėjimas priklauso nuo įmonės vidinės politikos. Su NAV išmokomis šios atostogos nėra susijusios.

Reikalinga Litnor Consulting specialistų pagalba?

Turite klausimų dėl tėvystės atostogų? Norite, jog paraišką sutvarkytumėm už jus? Tvarkotės išmoką savarankiškai, bet kyla klausimų, nežinote, ar formas užpildėte teisingai? Užsisakykite Litnor specialistų konsultaciją arba paraiškos tvarkymą: https://www.litnor.no/konsultaciju-anketa
Konsultacijas teikiame telefonu, el.paštu, per Skype, Facebook ar ofise Osle. Konsultacijos kaina- 350 NOK arba 37 EUR.
Kodėl verta rinktis Litnor Consulting?
Pabrėžiame, jog į tėvystės atostogų paraiškos tvarkymo paslaugą įeina ne tik paraiškos paruošimas, bet ir tolimesnė pagalba iki pat paraiškos patvirtinimo.
Už fiksuotą paslaugos mokestį mes:
– Pirminės konsultacijos metu su klientus aptarsime geriausius ir palankiausius atostogų pasirinkimo variantus, informuosime, kokie dokumentai reikalingi.
– Gavę reikiamus dokumentus, paruošime ir išsiųsime paraišką su dokumentais į NAV;
– Jūsų gautus NAV laiškus išversime iš norvegų į lietuvių kalbą bei paaiškinsime, kokių dokumentų ar informacijos prašoma papildomai;
– Papildomus dokumentus ar atsakymus norvegų kalba patys išsiųsime į NAV;

 

DUK – Tėvystės atostogos ir išmokos

 • Mano žmona gyvena Lietuvoje ir nėra dirbusi Norvegijoje, greitu metu ji gimdys. Ar man priklauso tėvo kvotos atostogos

– Ne, tėvo kvota galite pasinaudoti tik tuomet, kai tiek mama, tiek tėvas yra įgyję teisę gauti motinystės/tėvystės išmokas. Jeigu žmona nėra dirbusi Norvegijoje, jūs galite pasinaudoti tik viena galimybe- imti tėvystės atostogas 40-50 savaičių laikotarpiui, tačiau tuomet metu žmona turės dirbti arba mokytis pilnu etatu.

 • Mano vyras gyvena Lietuvoje, o aš jau keli metai dirbu Norvegijoje ir šiuo metu laukiuosi. Koks motinystės atostogų periodas man priklausys?

– Kadangi jūsų vyras gyvena Lietuvoje ir nėra įgijęs teisės gauti tėvystės atostogas, tėvo kvota bus perleista jums. Tokiu atveju turėsite teisę į  49 arba 59 savaičių atostogas.

 • Ar galėčiau gauti vienkartinę gimdymo išmoką ir dar pasinaudoti tėvo kvotos atostogomis?

– Ne, jeigu pasirinkote gauti vienkartinę gimdymo išmoką, neturite teisės pasinaudoti tėvo kvotos atostogomis, bet galite rinktis 40-50 savaičių atostogų periodą, kurio metu vaiko mama dirbtų pilnu etatu arba studijuotų dieniniame.

Informacija atnaujinta 2019.09.26 Naujausią informaciją visuomet rasite www.litnor.no/naujienos

Naujienos