Dronningens gate 23, 0154 Oslo
+37061422422
+4748662299

  >    >  Tėvystės/motinystės atostogos

Motinystės/ tėvystės atostogos (persmisjon med foreldrepenger) skiriamos tuomet, kai yra dirbta bent 6 iš 10 paskutinių mėnesių prieš išeinant į dekretą bei pajamos per metus sudaro ne mažiau nei 49 929 NOK (ši suma sudaro 0,5 G rodiklio ir kinta kiekvienais metais).
Darbo stažui prilyginami ir periodai, kuomet būdavo gaunamos šios išmokos:
• Nedarbingumo (sykepenger)
• Motinystės/tėvystės (foreldrepenger)
• Nedarbingumas nėštumo metu (svangerskapspenger)
• Nedarbo išmokos (dagpenger under arbeidsløshet)
• Kitos išmokos: omsorgspenger ved sykdom hos barnet eller den som passer barnet, pleie- og opplæringspenger, arbeidsavklaringspenger, omsorgsstønad.
Pilną darbo išmokoms prilyginamų pajamų sarašą rasite www.nav.no.

Kokia yra bendra vaiko priežiūros atostogų trukmė Norvegijoje?

Kuomet laukiamasi vieno vaiko

Norvegijoje bendra motinystės/tėvystės išmokų trukmė priklauso nuo pasirinkto apmokėjimo lygio:
49 savaitės atostogų, kuomet pasirenkama 100 % atlyginimo (100 % padengimas). Į šias savaites įeina ir tėvo kvota.
59 savaitės atostogų, kuomet pasirenkama 80 % atlyginimo (80 % padengimas). Į šias savaites įeina ir tėvo kvota.
Apie tai, kuris padengimas apsimoka labiau, rašome čia: https://www.litnor.no/motinystes-padengimas/

Kuomet laukiamasi dvynukų, trynukų ar daugiau vaikų

Jeigu laukiatės dvynukų, jūsų bendra atostogų trukmė bus 66 savaitės su 100 % arba 80 savaičių su 80 % padengimu.
Jeigu laukiatės trynukų ar daugiau vaikų, jūsų bendra atostogų trukmė bus 95 savaitės su 100 % arba 115 savaičių su 80 % padengimu.
Gimdant daugiau nei vieną vaiką, atostogų naudojimui taikomos kitokios taisyklės, abu tėvai tam tikrais periodais gali būti kartu atostogose. Jeigu domins ši informacija, jūs galite užsisakyti Litnor specialisto konsultaciją.

 

Kuomet šeima gyvena Lietuvoje, bet vyras dirba Norvegijoje

Bendroji galima atostogų trukmė sudaro 40 arba 50 savaičių. Jeigu laukiamasi dvynukų, atitinkamai pridedamos 17 arba 21 atostogų savaitės.

1. Tėvystės/motinystės atostogos, kuomet visa šeima gyvena Norvegijoje

Apačioje pateikiame atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus dėl tėvystės/motinystės išmokų.

Turite klausimų dėl motinystės/ tėvystės atostogų? Norite, jog paraišką sutvarkytumėm už jus? Tvarkotės išmoką savarankiškai, bet kyla klausimų, nežinote, ar formas užpildėte teisingai? Užsisakykite Litnor specialistų konsultaciją arba paraiškos tvarkymą:

Skirstymas priklauso nuo to, kiek turi gimti vaikų bei kokį algos padengimą renkatės.

 

Jeigu renkatės 100 % padengimą


Periodas prieš gimdymą. Standartiškai motinystės atostogos prasideda 3 savaitės prieš numatytą gimdymą.
Mamos kvota (mødrekvote). 15 savaičių kvota, kuri yra rezervuota tik mamai. Iš jų 6 savaitės yra panaudojamos iškart po vaiko gimimo, o likusias 9 savaites galima nusikelti ar išdalinti.
Tėvo kvota (fedrekvote). Tai 15 savaičių, kurios yra rezervuotos tik vaiko tėvui. Šis periodas gali būti perduotas mamai tik išimtiniais atvejais.
Bendrasis periodas. Likęs 16 savaičių savaičių periodas yra vadinamas bendruoju periodu (fellerperioden). Jeigu šį periodą nusprendžia pasirinkti vaiko tėvas, tuo periodu vaiko mama turi dirbti pilnu etatu, mokytis. Šį periodą vyras naudoja, kai vaiko mama suserga ir negali pasirūpinti savimi bei vaiku.

Jeigu renkatės 80 % padengimą


Periodas prieš gimdymą. Standartiškai motinystės atostogos prasideda 3 savaitės prieš numatytą gimdymą.
Mamos kvota (mødrekvote). 19 savaičių kvota, kuri yra rezervuota tik mamai. Iš jų 6 savaitės yra panaudojamos iškart po vaiko gimimo, o likusias 9 savaites galima nusikelti ar išdalinti.
Tėvo kvota (fedrekvote). Tai 19 savaičių, kurios yra rezervuotos tik vaiko tėvui. Šis periodas gali būti perduotas mamai tik išimtiniais atvejais.
Bendrasis periodas. Likęs 18 savaičių periodas yra vadinamas bendruoju periodu (fellerperioden). Jeigu šį periodą nusprendžia pasirinkti vaiko tėvas, tuo periodu vaiko mama turi dirbti pilnu etatu, mokytis. Šį periodą vyras naudoja, kai vaiko mama suserga ir negali pasirūpinti savimi bei vaiku.
Tai reiškia, kad bendra mamos atostogų trukmė trumpėja, nes vietoje 15 savaičių jau 19 bus rezervuotos tėvui.

Šiuo metu tėvo kvota sudaro 15 savaičių pasirinkus 100 % algos padengimą (pakeitimas įsigaliojo 2018.07.01) arba 19 savaičių pasirinkus 80 % algos padengimą (pakeitimas įsigaliojo 2019.01.01) ir priklauso tik tuomet, kai abu tėvai yra dirbę Norvegijoje ir turi teisę į motinystės/tėvystės atostogas. Tėvo kvotos metu vaiko mamai nėra privaloma dirbti ar mokytis.
Dažnai lietuviai būna girdėję, jog tėvo kvotos atostogas galima išnaudoti iki kol vaikui sukaks treji metai, todėl neskuba siųsti paraiškos. Jeigu paraiška nenusiunčiama laiku, tėvo kvotos periodas pradeda skaičiuotis automatiškai po vaiko mamos apmokamų motinystės atostogų pasibaigimo.

Kaip to išvengti?
Tėvo kvotos paraiška turi būti nusiųsta ne vėliau nei paskutinę apmokamą motinystės atostogų dieną (rekomenduojamas paraiškos siuntimo laikas- 6 savaitės prieš atostogų pradžią). Tai galioja tiek pradedant tėvo kvotos naudojimą iškart po jos periodo, tiek darant tėvo kvotos atostogų atidėjimą ar išskirstymą.
Jeigu tėvo kvotos nenaudosite iškart, turite pasidaryti atostogų atidėjimą, bet tai leidžiama tik tuomet, kai imamos kasmetinės atostogos, dirbama pilnu etatu arba sergama.
Pvz. jeigu tėvas dirba pilnu etatu, jis gali prašyti išsiskirstyti atostogas atskirais periodais iki kol vaikui sukaks treji.
Vaiko tėvas taip pat gali graduoti atostogas, pvz. imti jas kiekvieną penktadienį, o kitomis dienomis dirbti.
Ar mama gali perimti tėvo kvotą?
Dažnai sulaukiame klausimų, ar vaiko mama negalėtų perimti  tėvo kvotos. Tai įmanoma, bet tik tuomet, kai vaiko tėvas neturi pakankamo stažo, vaiko priežiūra priklauso tik mamai arba jei vaiko tėvas dėl sveikatos būklės negali pasirūpinti savimi ir vaiku.

Jeigu Norvegijoje dirba tik vaiko tėvas, o visa šeima gyvena Lietuvoje, tėvo kvotos atostogos jam nepriklauso (kaip yra sakoma- vaiko mama Norvegijoje turi uždirbti teisę į savo ir kartu į tėvo kvotos atostogas)!
Jeigu vyras neturi teisės gauti tėvo kvotos atostogas, jam įmanoma eiti atostogų visam tėvystės periodui (40-50 savaičių), bet tuo metu vaiko mama turės dirbti pilnu etatu arba mokytis.

Jeigu vaiko mama gyvena Lietuvoje, o vaiko tėvas dirba Norvegijoje, informacija apie tėvystės atostogas skelbiama čia: https://www.litnor.no/tevystesatostogosno/

Motinystės atostogos standartiškai prasideda 3 savaitės iki numatyto gimdymo termino, tačiau yra galimybė išeiti jų ir prieš 12 savaičių (tuomet atitinkamai trumpėja atostogos po gimdymo).
Vadinasi, jeigu išeisite motinystės atostogų 12 savaičių prieš, jūsų atostogos po gimdymo sutrumpės 9 savaitėmis.

3 savaitės prieš numatytą gimdymą bei 6 savaitės po gimdymo yra rezervuotos tik mamai, todėl vaiko tėvas savo atostogas gali pasiimti anksčiausiai nuo 7 savaitės po gimdymo.
Išimtis taikoma tik tuomet, kai mamos sveikatos būklė tomis savaitėmis neleidžia jai rūpintis savimi arba vaiku. Tokiu atveju vyras gali pradėti tėvystės atostogas ir anksčiau.
Išimtis taikomas ir dvynukų, trynukų ar daugiau vaikų gimimo atveju.

Vaiko mama gali siųsti paraišką anksčiausiai 22 nėštumo savaitę, bet NAV rekomenduoja tai daryti likus 4-6 savaitėms iki atostogų pradžios.
Darbdavys savo ataskaitą dėl darbuotojo atostogų gali siųsti tik likus 4 savaitėms iki atostogų pradžios, todėl vaiko mamai išsiuntus paraišką žymiai anksčiau ji vis tiek nebūtų nagrinėjama.
Vaiko tėvas paraišką dėl tėvystės atostogų arba tėvo kvotos gali siųsti tik po vaiko gimimo ir ne vėliau nei baigiasi vaiko mamos atostogos iš NAV. Tai taikoma ir tuo atveju, jei atostogų planuojama nenaudoti iškart, o jas nusikelti ar išsiskaidyti.
Paraiška dėl motinystės/tėvystės atostogų gali būti patvirtinta anksčiausiai likus 4 savaitėms iki atostogų pradžios.

Nėra apribojimų keliauti į užsienį, jeigu esate motinystės/tėvystės atostogose Norvegijoje, bet:
– jeigu išvykstate ilgiau nei 4 savaitėms, tiesiog išsiųskite pranešimą per nav.no ir informuokite, kiek ilgai būsite užsienyje.
Motinystės/tėvystės išmokų dėl to neprarasite, bet gali būti vertinama, ar turite teisę gauti kitas išmokas (pvz. išmoką už vaiką- barnetrygd ar vienišo mamos/tėčio išmokas)
– jeigu išvykstate trumpiau nei 4 savaitėms, apie tai NAV informuoti nereikia.

Jeigu planuojate būti Lietuvoje ar kitoje šalyje visą savo motinystės/tėvystės atostogų periodą, tai geriausia iškart tai nurodyti paraiškoje (paraiškoje klausiama, ar buvo gyventa Norvegijoje paskutinius 12 mėn ir ar planuojama gyventi Norvegijoje ateinančius 12 mėn).
Jeigu pradinėje paraiškoje nurodėte, jog visas atostogas praleisite Norvegijoje ir po persigalvojote, nusprendėte išvykti į Lietuvą, jums tereikia apie tai informuoti NAV.

Ne, tėvo kvota galite pasinaudoti tik tuomet, kai tiek mama, tiek tėvas yra įgyję teisę gauti motinystės/tėvystės išmokas. Jeigu žmona nėra dirbusi Norvegijoje, jūs galite pasinaudoti tik viena galimybe- imti tėvystės atostogas 40-50 savaičių laikotarpiui, tačiau tuomet metu žmona turės dirbti arba mokytis pilnu etatu.

Kadangi jūsų vyras gyvena Lietuvoje ir nėra įgijęs teisės gauti tėvystės atostogas, tėvo kvota bus perleista jums. Tokiu atveju turėsite teisę į 49 arba 59 savaičių atostogas.

Ne, jeigu pasirinkote gauti vienkartinę gimdymo išmoką, neturite teisės pasinaudoti tėvo kvotos atostogomis, bet galite rinktis 40-50 savaičių atostogų periodą, kurio metu vaiko mama dirbtų pilnu etatu arba studijuotų dieniniame.

2. Vienkartinė gimdymo išmoka

Vienkartinė gimdymo išmoka (engangsstønad ved fødsel og adopsjon). Ji skiriama tuomet, kai motina gyveno Norvegijoje prieš gimdymą ir planuoja gyventi artimiausius 12 mėnesių, yra Norvegijos socialinio draudimo narė (folketrygden), bet nėra uždirbusi teisės gauti motinystės išmokas.
Išmokos dydis nuo 2021.01.01 sudaro 90 300 NOK (iki tol buvo 83 140 NOK).
Siųsti paraišką dėl vienkartinės išmokos galima anksčiausiai po 26 nėštumo savaitės ir ne vėliau nei 6 mėnesiai po gimdymo.
Vienkartinė gimdymo išmoka yra skiriama vaiko mamai. Vaiko tėvas gali prašyti išmokos tik šiais atvejais, kuomet tėvui priskiriama pilna ar dalinė vaiko globa.

Norint gauti vienkartinę išmoką nebūtina gimdyti Norvegijoje, tai galite daryti ir Lietuvoje, bet turite atitikti kitus reikalavimus-  nėštumo metu ir po vaiko gimimo bent 12 mėnesių vaikas su mama turi gyventi Norvegijoje. Jeigu gimdote Lietuvoje, per kelis mėnesius turite grįžti į Norvegiją ir priregistruoti vaiką registruose.
Taip pat pabrėžiame, jog NAV tikrina, ar šeima (arba nėščioji) turi pagrindą gyventi Norvegijoje. Jeigu nei vienas iš šeimos narių negauna pajamų Norvegijoje, paraiška bus atmesta. Jeigu planuojate atvykti į Norvegiją tik dėl didelės vienkartinės išmokos gavimo, įsivertinkite, jog ji nėra visiems suteikiama.
Kuomet vaikui sukanka vieneri, NAV dažniausiai tikrina, ar šeima tikrai pastaruosius metus gyveno Norvegijoje. Jeigu paaiškėja, jog vaikas su mama negyveno Norvegijoje, išmoką tenka grąžinti. Deja, bet su tuo susiduriame labai dažnai.

Jeigu vaikas ir vaiko mama gyvena Lietuvoje, vaiko tėvui vienkartinė gimdymo išmoka nepriklauso.

Vienkartinė gimdymo išmoka ir tėvystės atostogos

Jeigu mama gyvena Norvegijoje ir gavo vienkartinę gimdymo išmoką, vaiko tėvas turi teisę naudoti 40-50 savaičių tėvystės atostogas, jeigu atitinka tam tikrus reikalavimus:

 • Vaiko tėvas dirbo bent 6 iš 10 paskutinių mėnesių prieš išeinant tėvystės atostogų;
 • Vaiko mama tėvystės atostogų metu turi dirbti 75-100 % etatu, studijuoti dieniame skyriuje ar derintis studijas su darbu. Atostogos gali būti skirtos ir tuo atveju, kai vaiko mama serga, guli ligoninėje ir negali pasirūpinti vaiku.
 • Jeigu vaiko mama neatitiks aukščiau nurodytų reikalavimų, vaiko tėvas neteks teisės į visą 40-50 savaičių periodą.
 • Tėvo kvota taip pat nepriklausys, nes jos skyrimui būtina, jog ir mama turėtų teisę į motinystės atostogas.
 • Tėvystės atostogos turėtų prasidėti nuo 7 savaitės po numatyto/įvykusio gimdymo.
 • Tėvystės atostogų galima galima išeiti ir vėliau, bet tuomet kiek dienų vėluojama pradėti atostogas, tiek jų prarandama.

Tokia tvarka aiškinama tuo, kad vaiko mamai vienkartinė gimdymo išmoka skiriama kaip kompensacija už prarandamas 3 savaites prieš ir 6 savaites po gimdymo. Informacijos norvegų kalba apie šią taisyklę rasite įstatyme dėl vienkartinės gimdymo išmokos (§ 14-17 Første ledd – Rett til engangsstønad)
Primename, jog ši tvarka galioja tik tuomet, kai visa šeima gyvena Norvegijoje.

3. Tėvystės atostogos, kai vyras dirba Norvegijoje, o šeima gyvena Lietuvoje

Jeigu jūs dirbate Norvegijoje, o šeima gyvena Lietuvoje, jums taip pat gali priklausyti tėvystės atostogos. Būtinos sąlygos tam:

 • Jūs turite būti pilnai dirbęs bent 6 iš 10 paskutinių mėnesių prieš išeinant tėvystės atostogų. Jeigu Norvegijoje dirbate nepastoviai, turite labai atidžiai įsivertinti, ar turėsite pakankamai stažo.
 • Tėvystės atostogos turėtų prasidėti nuo 7 savaitės po numatyto/įvykusio gimdymo. Nuo tos dienos vaiko mama turi pradėti dirbti arba mokytis pilnu etatu.
 • Pilnu etatu laikomas 75 – 100 % užimtumas.
 • Ne visos studijos, vykdomos Lietuvoje, pripažįstamos Norvegijoje, todėl jei paraišką tvarkotės savarankiškai, rekomenduojame įsitikinti, jog jos tikrai tinkamos. Pastaruoju metu gauname daug prašymų padėti, kuomet paraiška dėl tėvystės atostogų atmetama,  nes vaiko mamos studijos nepripažįstamos Norvegijoje. Dauguma atvejų atmetimai ateina tik po kelių mėnesių, vadinasi, vaiko tėvas už tą periodą praranda tėvystės atostogų išmokas.
 • Tėvystės atostogų galima galima išeiti ir vėliau, bet tuomet kiek dienų vėluojama pradėti atostogas, tiek jų prarandama.
 • Atostogos truktų 40 arba 50 savaičių (3 savaitės prieš numatytą gimdymą bei 6 savaitės po gimdymo yra rezervuotos tik vaiko mamai ir negali būti perimamos).
 • Pasirinkus 40 savaičių atostogas būtų mokama 100 % vidutinės algos, 50 savaičių- 80 % vidutinės algos. Vidutinės algos apskaičiavimas yra individualus ir detalų įvertinimą gali atlikti tik NAV darbuotojas, Litnor Consulting tokių skaičiavimų neatlieka.
 • Tėvystės atostogų paraiška gali būti siunčiama tik tuomet, kai vaikas jau yra gimęs.

Daug klientų teiraujasi, ar įmanoma pasirinkti 10-15 savaičių (tėvo kvotos) atostogas. Deja, jeigu šeima gyvena Lietuvoje, tėvo kvotos atostogos nepriklauso, nes jomis galima pasinaudoti tik tuomet, kai tiek mama, tiek tėvas yra įgyję teisę gauti motinystės/tėvystės išmokas Norvegijoje. Vienkartinė gimdymo išmoka Norvegijoje taip pat nepriklausys, jeigu vaiko mama nebus registruota ir gyvenanti Norvegijoje.

Kitas dažnai užduodamas klausimas- 2 savaičių tėvo atostogos prieš/po gimdymo. Šias atostogas turi suteikti darbdavys, tačiau jis neprivalo už jas mokėti- apmokėjimas priklauso nuo įmonės vidinės politikos. Su NAV išmokomis šios atostogos nėra susijusios.

1 mėnesio atostogų Norvegijoje nėra, šiuo atveju maišomi Lietuvos ir Norvegijos įstatymai.

Reikalinga pagalba tvarkantis tėvystės atostogas ar tiesiog norite užsisakyti asmeninę mokamą konsultaciją ir aptarti, ar ši išmoka jums išvis gali priklausyti? Kreipkitės į Litnor specialistus! Šias paraiškas tvarkome jau daug metų ir išmanome visus niuansus!

Naujienos