Dronningens gate 23, 0154 Oslo
+37061422422
+4748662299

  >    >  Tėvystės atostogos, kai šeima Lietuvoje

Tėvystės atostogos, kai vyras dirba Norvegijoje, o šeima gyvena Lietuvoje

Įstatymų pasikeitimai po 2022.08.02 gimusiems vaikams

NAV 2022 metų rugpjūčio mėn pakeitė tvarką dėl tėvystės ir motinystės atostogų bei ją atnaujino spalio gale. Nuo šiol NAV vertina ne tik vyro stažą Norvegijoje, bet ir mamos stažą Lietuvoje per paskutinius 10 mėnesių prieš gimstant vaikui.

Dėl šios tvarkos dauguma atvejų nebelieka 40/50 savaičių tėvystės atostogų.

Mes informaciją išskirstėme į dvi dalis pagal tai, ar mama turi reikiamą stažą, ar ne.

 

Jeigu turite klausimų, norite aptarti jūsų asmeninę situaciją, rekomenduojame užsisakyti specialisto konsultaciją. Konsultacijos kaina- 400 NOK arba 42 EUR. Tvarkantis tėvystės atostogų paraišką ši suma būtų įskaičiuota kaip avansas.

Tėvystės išmokų sutvarkymas kainuotų 1200 NOK arba 125 EUR, dokumentų sąrašas atsiunčiamas tik gavus pilną apmokėjimą.

Jeigu vaikas gimęs 2022.08.02 arba vėliau ir mama dirbusi bent 6 mėnesius iš paskutinių 10 prieš vaiko gimimą

Pagal naująją tvarką, NAV vertins, ar vaiko mama Lietuvoje dirbo/gavo kažkokias išmokas iš Sodros bent 6 mėnesius iš paskutinių 10 prieš gimstant vaikui. Jeigu mama turi reikiamą stažą, NAV nuo viso atostogų periodo nuskaičiuoja 15/19 savaičių, kurios būtų skirtos mamai kaip mamos kvota. Taip pat NAV vertina, kiek mama buvo pasiėmusi motinystės ar vaiko priežiūros atostogų Lietuvoje. Jeigu atostogų trukmė viršija 15/19 savaičių, tuomet perviršis nuskaičiuojamas nuo vyro atostogų periodo.

Dėl šios priežasties vyras Norvegijoje turi teisę į:

  • Tėvo kvotos atostogas. 15 savaičių (su 100 % algos padengimu) arba 19 savaičių (su 80 % algos padengimu). Per šias savaites mama neprivalo dirbti ar studijuoti Lietuvoje
  • Bendrojo periodo atostogas- iki 16 savaičių (su 100 % algos padengimu) arba 18 savaičių (su 80 % algos padengimu). Per šias savaites mama PRIVALO dirbti arba studijuoti Lietuvoje. Jeigu mama Lietuvoje buvo pasiėmusi ilgesnes nei 15/19 savaičių motinystės ar vaiko priežiūros atostogas, tuomet jos nuskaičiuojamos nuo šio bendrojo periodo.

Vienu metu abu tėvai atostogose būti negali (t.y. jei vyras nori naudoti tėvo kvotą, mama negali tuo pat metu būti motinystės atostogose Lietuvoje). Išimtis taikoma tik 2 savaitėms prieš/po gimdymo, per jas abu tėvai gali būti atostogose, tos dvi savaitės nuskaičiuojamos nuo tėvo kvotos atostogų periodo.

Tam, kad priklausytų tėvystės atostogos Norvegijoje,turite turėti pakankamai stažo- turite būti pilnai dirbęs bent 6 iš 10 paskutinių mėnesių prieš išeinant tėvystės atostogų. Jeigu Norvegijoje dirbate nepastoviai, turite labai atidžiai įsivertinti, ar turėsite pakankamai stažo.

Tai reiškia,kad jeigu mama dirbo/gavo išmokas iš Sodros bent 6 mėnesius iš paskutinių 10 prieš  gimstant vaikui, vyrui Norvegijoje gali priklausyti iki 31 savaičių (pasirinkus 100 % algos padengimą) arba 37 savaičių (pasirinkus 80 % algos padengimą).

 

Jeigu vaikas gimęs 2022.08.02 arba vėliau ir mama NĖRA dirbusi ar gavusi išmokų bent 6 mėnesius iš paskutinių 10 prieš vaiko gimimą

Tuo atveju, jei mama nėra dirbusi ar gavusi išmokas iš Sodros bent 6 mėnesius iš paskutinių 10 prieš gimstant vaikui, vyras turi teisę Norvegijoje gauti:

  • Tėvo kvotos atostogas – 8 savaitės, kurių metu mama neprivalo dirbti ar studijuoti Lietuvoje.

✅ Šias 8 savaites galima anksčiausiai pasiimti likus 2 savaitėms iki numatyto gimdymo, bet ne vėliau nei vaikui sukaks treji arba iki kol gims naujas vaikas.

✅ Jeigu mama neturi teisės gauti motinystės išmokų, tėvas gali naudoti tas 8 savaites iškart po vaiko gimimo (anksčiau 6 savaitės būdavo rezervuojamos mamai ir jų metu tėvas atostogų eiti negalėdavo)

  • Bendrojo periodo atostogas – 32 savaitės (su 100 % algos padengimu) arba 42 savaitės (su 80 % padengimu), bet tuo periodu mama privalo dirbti arba studijuoti pilnu etatu.

Tam, kad priklausytų tėvystės atostogos Norvegijoje,turite turėti pakankamai stažo- turite būti pilnai dirbęs bent 6 iš 10 paskutinių mėnesių prieš išeinant tėvystės atostogų. Jeigu Norvegijoje dirbate nepastoviai, turite labai atidžiai įsivertinti, ar turėsite pakankamai stažo.

Tai reiškia,kad jeigu mama NEdirbo/NEgavo išmokų iš Sodros bent 6 mėnesius iš paskutinių 10 prieš gimstant vaikui, vyrui Norvegijoje gali priklausyti iki 40 savaičių (pasirinkus 100 % algos padengimą) arba 50 savaičių (pasirinkus 80 % algos padengimą).

 

Rugpjūtį skelbta informacija:

Jeigu vaikas gimė/gims vėliau nei 2022.08.02:

✅ Jūs galite gauti 8 savaičių tėvo kvotos atostogas, jų metu nereikalaujama, jog mama dirbtų ar studijuotų pilnu etatu.

✅ Šias 8 savaites galima anksčiausiai pasiimti likus 2 savaitėms iki numatyto gimdymo, bet ne vėliau nei vaikui sukaks treji arba iki kol gims naujas vaikas.

✅ Jeigu mama neturi teisės gauti motinystės išmokų, tėvas gali naudoti tas 8 savaites iškart po vaiko gimimo (anksčiau 6 savaitės būdavo rezervuojamos mamai ir jų metu tėvas atostogų eiti negalėdavo)

Bet šis pakeitimas yra pritaikytas toms šeimoms, kurioje mama nėra sukaupusi teisės į motinystės išmokas. Jeigu mama Lietuvoje gauna motinystės išmokas, vyras galės atostogauti kartu tik 2 savaites, kitu metu abu pilnai atostogose būti negali (pagal dabartinį NAV išaiškinimą).

Kadangi tėvas atostogas gali naudoti iki kol vaikui sukaks treji ar gims kitas vaikas, jas galima rinktis ir po vaiko mamos atostogų pabaigos.

✅ Jeigu tėvas nori naudoti visas 40/50 savaičių atostogų, po 6 savaičių mama turės eiti dirbti arba studijuoti pilnu etatu (galioja ta pati tvarka kaip ir anksčiau).

 

Jeigu vaikas gimė anksčiau nei 2022.08.02, taikoma senoji tvarka- 6 savaitės po gimdymo rezervuotos mamai, o nuo 7 savaitės pirmos dienos vyras gali eiti tėvystės atostogų Norvegijoje, bet mama tuo metu turi dirbti/studijuoti pilnu etatu (apie apmokėjimą dirbant nepilnu etatu paaiškinome apačioje).

 

Dėl mamos darbo pilnu etatu. Jeigu mama nedirba 75-100 % etatu, išmoka atitinkamai mažinama.
Pavyzdys nr.1. Mama dirba 40 % etatu, dėl to tėvo išmoka mažinama ir jis gautų 40 % savo algos.
Pavyzdys nr.2. Mama dirba 75 % etatu, tuomet tėvo išmoka sudaro 100 % algos (jei pasirenkamas 100 % padengimas)

Jeigu vaikas gimęs anksčiau nei 2022.08.02:

Tėvystės atostogos, kai vyras dirba Norvegijoje, o šeima gyvena Lietuvoje

 

Jeigu jūs dirbate Norvegijoje, o šeima gyvena Lietuvoje, jums taip pat gali priklausyti tėvystės atostogos. Būtinos sąlygos tam:

  • Jūs turite būti pilnai dirbęs bent 6 iš 10 paskutinių mėnesių prieš išeinant tėvystės atostogų. Jeigu Norvegijoje dirbate nepastoviai, turite labai atidžiai įsivertinti, ar turėsite pakankamai stažo.
  • Tėvystės atostogos turėtų prasidėti praėjus 6 savaitėms po numatyto/įvykusio gimdymo. Nuo tos dienos vaiko mama turi pradėti dirbti arba mokytis pilnu etatu.
  • Ne visos studijos, vykdomos Lietuvoje, pripažįstamos Norvegijoje, todėl jei paraišką tvarkotės savarankiškai, rekomenduojame įsitikinti, jog jos tikrai tinkamos. Pastaruoju metu gauname daug prašymų padėti, kuomet paraiška dėl tėvystės atostogų atmetama,  nes vaiko mamos studijos nepripažįstamos Norvegijoje. Dauguma atvejų atmetimai ateina tik po kelių mėnesių, vadinasi, vaiko tėvas už tą periodą praranda tėvystės atostogų išmokas.
  • Atostogos truktų 40 arba 50 savaičių (3 savaitės prieš numatytą gimdymą bei 6 savaitės po gimdymo yra rezervuotos tik vaiko mamai ir negali būti perimamos).
  • Pasirinkus 40 savaičių atostogas būtų mokama 100 % vidutinės algos, 50 savaičių- 80 % vidutinės algos.
  • Tėvystės atostogų paraiška gali būti siunčiama tik tuomet, kai vaikas jau yra gimęs.

 

Kas skaičiuojasi į stažą?

Darbo stažui prilyginami ir periodai, kuomet būdavo gaunamos šios išmokos:
• Nedarbingumo (sykepenger)
• Motinystės/tėvystės (foreldrepenger)
• Nedarbingumas nėštumo metu (svangerskapspenger)
• Nedarbo išmokos (dagpenger under arbeidsløshet)
• Kitos išmokos: omsorgspenger ved sykdom hos barnet eller den som passer barnet, pleie- og opplæringspenger, arbeidsavklaringspenger, omsorgsstønad.
Pilną darbo išmokoms prilyginamų pajamų sarašą rasite www.nav.no.

 

Ar man priklauso 15-19 savaičių tėvo kvota, kai šeima gyvena Lietuvoje?

Daug klientų teiraujasi, ar įmanoma pasirinkti 15-19 savaičių (tėvo kvotos) atostogas. Deja, jeigu šeima gyvena Lietuvoje, tėvo kvotos atostogos nepriklauso, nes jomis galima pasinaudoti tik tuomet, kai tiek mama, tiek tėvas yra įgyję teisę gauti motinystės/tėvystės išmokas Norvegijoje. Vienkartinė gimdymo išmoka Norvegijoje taip pat nepriklausys, jeigu vaiko mama nebus registruota ir gyvenanti Norvegijoje.

Ar man priklauso 2 savaitės ar mėnuo atostogų prieš ar po gimdymo?

Šias atostogas turi suteikti darbdavys, tačiau jis neprivalo už jas mokėti- apmokėjimas priklauso nuo įmonės vidinės politikos. Su NAV išmokomis šios atostogos nėra susijusios.

1 mėnesio atostogų Norvegijoje nėra, šiuo atveju maišomi Lietuvos ir Norvegijos įstatymai.

Reikalinga pagalba tvarkantis tėvystės atostogas ar tiesiog norite užsisakyti asmeninę mokamą konsultaciją ir aptarti, ar ši išmoka jums išvis gali priklausyti? Kreipkitės į Litnor specialistus! Šias paraiškas tvarkome jau daug metų ir išmanome visus niuansus!

Konsultacijos kaina- 400 NOK arba 42 EUR. Tvarkantis paraišką ši suma būtų įskaičiuota kaip avansas.

Tėvystės išmokų sutvarkymas kainuotų 1200 NOK arba 122 EUR, dokumentų sąrašas atsiunčiamas tik gavus pilną apmokėjimą.

 

Dažniausiai taikomi išmokos tvarkymo žingsniai:
1. Klientas užsisako asmeninę konsultaciją, kurios metu aptariame visus dominančius klausimus.

2. Gimus vaikui klientas informuoja mus, pagal tai paskaičiuojame, nuo kada gali prasidėti atostogos.

3.  Susimokama likusi suma, atsiunčiamas dokumentų sąrašas. Mes pateikiame pavyzdį, kaip turi atrodyti vaiko mamos darbdavio pažyma.

4.  Kuomet gauname dokumentus bei informaciją, kelių darbo dienų bėgyje ją išsiunčiame į NAV.