Tėvystės atostogos | Litnor consulting – Išmokų grąžinimas Norvegijos lietuviams. NAV išmokos, buhalterinės paslaugos, teisinės konsultacijos

Tėvystės atostogos

1. Tėvystės/motinystės atostogos, kuomet visa šeima gyvena Norvegijoje
2. Tėvystės atostogos, kuomet šeima gyvena Lietuvoje

1. Tėvystės/motinystės atostogos, kuomet visa šeima gyvena Norvegijoje

Motinystės/ tėvystės atostogos (persmisjon med foreldrepenger) skiriamos tuomet, kai yra dirbta bent 6 iš 10 paskutinių mėnesių prieš išeinant į dekretą bei metinės pajamos sudaro ne mažiau nei 0,5 G (nuo 1.5.2017 rodiklis 1 G siekia 93 634 NOK).
Darbo stažui prilyginami ir periodai, kuomet būdavo gaunamos šios išmokos:

 • Nedarbingumo (sykepenger)
 • Motinystės/tėvystės (foreldrepenger)
 • Nedarbingumas nėštumo metu (svangerskapspenger)
 • Nedarbo išmokos (dagpenger under arbeidsløshet)
 • Kitos išmokos: omsorgspenger ved sykdom hos barnet eller den som passer barnet, pleie- og opplæringspenger, arbeidsavklaringspenger, omsorgsstønad.

Pilną darbo išmokoms prilyginamų pajamų sarašą rasite www.nav.no.

Kokia yra vaiko priežiūros atostogų trukmė Norvegijoje?

Norvegijoje bendra motinystės/tėvystės išmokų trukmė priklauso nuo pasirinkto apmokėjimo lygio:

 • 49 savaitės atostogų, kuomet pasirenkama 100 % atlyginimo.
 • 59 savaitės atostogų, kuomet pasirenkama 80 % atlyginimo.

 

Vaiko priežiūros atostogos susideda iš šių periodų:

Periodas prieš gimdymą. Standartiškai motinystės atostogos prasideda 3 savaitės prieš numatytą gimdymą.

Mamos kvota (mødrekvote). 10 savaičių kvota, kuri yra rezervuota tik mamai. Iš jų 6 savaitės yra panaudojamos iškart po vaiko gimimo, o likusias 4 savaites galima nusikelti ar išdalinti.

Tėvo kvota (fedrekvoten). Tai 10 savaičių, kurios yra rezervuotos tik vaiko tėvui. Šis periodas gali būti perduotas mamai tik išimtiniais atvejais.

Bendrasis periodas. Likęs 26-36 savaičių periodas yra vadinamas bendruoju periodu (fellerperioden). Jeigu šį periodą nusprendžia pasirinkti vaiko tėvas, tuo periodu vaiko mama turi dirbti pilnu etatu, mokytis. Šį periodą vyras naudoja, kai vaiko mama suserga ir negali pasirūpinti savimi bei vaiku.

Kada prasideda motinystės atostogos?

Motinystės atostogos standartiškai prasideda 3 savaitės iki numatyto gimdymo termino, tačiau yra galimybė išeiti jų ir prieš 12 savaičių (tuomet atitinkamai trumpėja atostogos po gimdymo).

Kada anksčiausiai gali prasidėti tėvystės atostogos?

3 savaitės prieš numatytą gimdymą bei 6 savaitės po gimdymo yra rezervuotos tik mamai, todėl vaiko tėvas savo atostogas gali pasiimti anksčiausiai nuo 7 savaitės po gimdymo.

Išimtis taikoma tik tuomet, kai mamos sveikatos būklė tomis savaitėmis neleidžia jai rūpintis savimi arba vaiku. Tokiu atveju vyras gali pradėti tėvystės atostogas ir anksčiau.

Tėvo kvota

Šiuo metu tėvo kvota sudaro 10 savaičių ir priklauso tik tuomet, kai abu tėvai yra dirbę Norvegijoje ir turi teisę į motinystės/tėvystės atostogas. Tėvo kvotos metu vaiko mamai nėra privaloma dirbti ar mokytis.

Svarbu! Tėvo kvotos atostogos stadartiškai prasideda iškart po motinystės atostogų pabaigos. Dėl šios priežasties rekomenduojam paraišką dėl tėvo kvotos nusiųsti 4-6 savaitės prieš motinystės atostogų pabaigą.

Labai daug tėvų praranda tėvo kvotos atostogas dėl to, kad paraiškos neišsiunčia laiku, nes yra girdėję, jog atostogas galima panaudoti iki kol vaikui sukaks 3 metai. Jeigu dirbate pilnu etatu, esate suplanavęs kasmetines atostogas, sergate, jūs galite nusikelti ar išsiskirstyti atostogas, bet apie tai būtina informuoti NAV laiku.

Dažnai sulaukiame klausimų, ar vaiko mama negalėtų perimti 10 savaičių tėvo kvotos. Tai įmanoma, bet tik tuomet, kai vaiko tėvas neturi pakankamo stažo, vaiko priežiūra priklauso tik mamai arba jei vaiko tėvas dėl sveikatos būklės negali pasirūpinti savimi ir vaiku.

Jeigu Norvegijoje dirba tik vaiko tėvas, o visa šeima gyvena Lietuvoje, tėvo kvotos atostogos jam nepriklauso!

Vienkartinė gimdymo išmoka

Vienkartinė gimdymo išmoka (engangsstønad ved fødsel og adopsjon). Ji skiriama tuomet, kai motina gyveno Norvegijoje prieš gimdymą ir planuoja gyventi artimiausius 12 mėnesių, yra Norvegijos socialinio draudimo narė (folketrygden), bet nėra uždirbusi teisės gauti motinystės išmokas.

Išmokos dydis nuo 2018.01.01 sudaro 63 140 NOK.

Siųsti paraišką dėl vienkartinės išmokos galima anksčiausiai po 26 nėštumo savaitės ir ne vėliau nei 6 mėnesiai po gimdymo. Siunčiant prašymą privaloma pridėti pažymą iš gydytojo apie numatytą gimdymo datą (norv. bekreftelse på termin)

Vienkartinė gimdymo išmoka yra skiriama vaiko mamai. Vaiko tėvas gali prašyti išmokos tik šiais atvejais, kuomet tėvui priskiriama pilna ar dalinė vaiko globa.

Jeigu vaikas ir vaiko mama gyvena Lietuvoje, vaiko tėvui vienkartinė gimdymo išmoka nepriklauso.

Vienkartinė gimdymo išmoka ir tėvystės atostogos

Jeigu mama gyvena Norvegijoje ir gavo vienkartinę gimdymo išmoką, vaiko tėvas turi teisę naudoti 40-50 savaičių tėvystės atostogas, jeigu atitinka tam tikrus reikalavimus:

 • Vaiko tėvas dirbo bent 6 iš 10 paskutinių mėnesių prieš išeinant tėvystės atostogų;
 • Vaiko mama tėvystės atostogų metu turi dirbti 75-100 % etatu, studijuoti dieniame skyriuje ar derintis studijas su darbu. Atostogos gali būti skirtos ir tuo atveju, kai vaiko mama serga, guli ligoninėje ir negali pasirūpinti vaiku.
 • Jeigu vaiko mama neatitiks aukščiau nurodytų reikalavimų, vaiko tėvas neteks teisės į visą 40-50 savaičių periodą.
 • Tėvo kvota (10 savaičių) taip pat nepriklausys, nes jos skyrimui būtina, jog ir mama turėtų teisę į motinystės atostogas.

 

Tokia tvarka aiškinama tuo, kad vaiko mamai vienkartinė gimdymo išmoka skiriama kaip kompensacija už prarandamas 3 savaites prieš ir 6 savaites po gimdymo. Informacijos norvegų kalba apie šią taisyklę rasite įstatyme dėl vienkartinės gimdymo išmokos (§ 14-17 Første ledd – Rett til engangsstønad)

Primename, jog ši tvarka galioja tik tuomet, kai visa šeima gyvena Norvegijoje.

2. Tėvystės atostogos, kuomet šeima gyvena Lietuvoje

Jeigu jūs dirbate Norvegijoje, o šeima gyvena Lietuvoje, jums taip pat gali priklausyti tėvystės atostogos. Būtinos sąlygos tam:

 • Jūs turite būti dirbęs bent 6 iš 10 paskutinių mėnesių prieš išeinant tėvystės atostogų.
 • Tėvystės atostogos turėtų prasidėti nuo 7 savaitės po numatyto/įvykusio gimdymo. Nuo tos dienos vaiko mama turi pradėti dirbti arba mokytis pilnu etatu.
 • Atostogos truktų 40 arba 50 savaičių (3 savaitės prieš numatytą gimdymą bei 6 savaitės po gimdymo yra rezervuotos tik vaiko mamai).
 • Pasirinkus 40 savaičių atostogas būtų mokama 100 % vidutinės algos, 50 savaičių- 80 % vidutinės algos. Vidutinės algos apskaičiavimas yra individualus.

Jeigu domins išmokos tvarkymasis per Litnor Consulting, užsipildykite šią anketą: http://litnor.no/#kontaktai arba parašykite į [email protected], kad aptartumėm įmanomus variantus.

Daug klientų teiraujasi, ar įmanoma pasirinkti 10 savaičių (tėvo kvotos) atostogas. Deja, jeigu šeima gyvena Lietuvoje, tėvo kvotos atostogos nepriklauso, nes jomis galima pasinaudoti tik tuomet, kai tiek mama, tiek tėvas yra įgyję teisę gauti motinystės/tėvystės išmokas Norvegijoje. Vienkartinė gimdymo išmoka Norvegijoje taip pat nepriklausys, jeigu vaiko mama nebus registruota ir gyvenanti Norvegijoje.

Kitas dažnai užduodamas klausimas- 2 savaičių tėvo atostogos prieš/po gimdymo. Šias atostogas turi suteikti darbdavys, tačiau jis neprivalo už jas mokėti- apmokėjimas priklauso nuo įmonės vidinės politikos. Su NAV išmokomis šios atostogos nėra susijusios.

Turite klausimų dėl šių išmokų? Susisiekite su mumis [email protected] arba telefono numeriais +370 61422422, +47 48662299, arba užsipildykite mūsų anketą dėl išmokų už vaikus.

Aktualūs straipsniai, susiję su tėvystės išmokomis ir atostogomis:

Ar man priklauso tėvystės atostogos Norvegijoje, kuomet šeima gyvena Lietuvoje?: http://litnor.no/tevystes-atostogos-norvegijoje/
Tėvystės/motinystės atostogos, kuomet visa šeima gyvena Norvegijoje: http://litnor.no/foreldepenger

Atnaujinta 15.12.2017, naujausią ir aktualiausią informaciją rasite http://litnor.no/naujienos.

DUK – Tėvystės atostogos ir išmokos

 • Mano žmona gyvena Lietuvoje ir nėra dirbusi Norvegijoje, greitu metu ji gimdys. Ar man priklauso tėvo kvotos atostogos

– Ne, tėvo kvota galite pasinaudoti tik tuomet, kai tiek mama, tiek tėvas yra įgyję teisę gauti motinystės/tėvystės išmokas. Jeigu žmona nėra dirbusi Norvegijoje, jūs galite pasinaudoti tik viena galimybe- imti tėvystės atostogas 40-50 savaičių laikotarpiui, tačiau tuomet metu žmona turės dirbti arba mokytis pilnu etatu.

 • Mano vyras gyvena Lietuvoje, o aš jau keli metai dirbu Norvegijoje ir šiuo metu laukiuosi. Koks motinystės atostogų periodas man priklausys?

– Kadangi jūsų vyras gyvena Lietuvoje ir nėra įgijęs teisės gauti tėvystės atostogas, tėvo kvota bus perleista jums. Tokiu atveju turėsite teisę į  49 arba 59 savaičių atostogas.

 • Ar galėčiau gauti vienkartinę gimdymo išmoką ir dar pasinaudoti tėvo kvotos atostogomis?

– Ne, jeigu pasirinkote gauti vienkartinę gimdymo išmoką, neturite teisės pasinaudoti tėvo kvotos atostogomis.


Užpildykite šią formą ir mes susisieksime su jumis 24 val. bėgyje

 • KONTAKTINĖ ANKETA

Užsisakykite Litnor naujienlaiškį

Gaukite naujienas pirmas
Vardas
El. pašto adresas