Nedarbo išmokos | Litnor consulting – Išmokų grąžinimas Norvegijos lietuviams. NAV išmokos, buhalterinės paslaugos, teisinės konsultacijos

Nedarbo išmokos

Nedarbo išmokos

Nedarbo išmokos Norvegijoje gali priklausyti šiais atvejais:

 • Kuomet esate atleidžiamas iš darbo pilnai/dalinai, pasibaigia terminuota darbo sutartis ar pats išeinate iš darbo;
 • Kuomet darbą prarandate dėl įmonės bankroto;
 • Kuomet esate atleidžiamas laikinai (norv. permittering);
 • Kuomet neturite darbo ir steigiate savo įmonę.

 

Kuomet priklauso nedarbo išmoka?

Nedarbo išmokos Norvegijoje skiriamos tuomet, jeigu jūs atitinkate tam tikrus reikalavimus:

 • Darbo laikas sumažėjo daugiau nei 50 proc. lyginant su buvusiu darbo krūviu;

 

 • Per 2016 metus buvo uždirbta mažiausiai 140 451 NOK arba bendrai per 2014 – 2016 metus – 280 902 NOK (prieš mokesčius) ; Šios sumos įsigaliojo nuo 2017.05.01.

 

 • NAVe esate registruotas kaip ieškantis darbo asmuo ir kas 14 dienų siunčiate informacines ataskaitas (meldekort);
 • Esate aktyvus darbo ieškotojas;
 • Gyvenate Norvegijoje. Jeigu išvykstate iš Norvegijos, apie tai turite informuoti NAV ir už tas dienas nedarbo išmoka mokama nebus. Išimtys gali būti taikomos rotaciniams darbuotojams.

 

Koks nedarbo išmokos dydis?

Nedarbo išmoka sudaro apie 62,4 proc. buvusių pajamų (atsižvelgiama į metines pajamas bei kiek valandų buvo dirbta per pastaruosius 12 mėnesių).
Turintiems nepilnamečių vaikų papildomai skiriamas 17 NOK per dieną siekiantis priedas.

Kiek laiko gali būti mokama nedarbo išmoka?

Išmokos mokėjimo trukmė priklauso nuo pajamų dydžio per paskutinius kalendorinius metus arba pajamų vidurkio per tris paskutinius kalendorinius metus. Išmoka mokama:

1. 52 savaites, jeigu metinės pajamos buvo nuo 1G iki 2 G (šiuo metu būtų nuo 92 576 NOK iki 185 152 NOK).
2. 104 savaitės, jeigu pajamos sudarė bent 2 G (nuo 180 036 NOK)
3. 30 savaičių (įstatymo pakeitimas įsigaliojo nuo 30.06.2015), jeigu esate išleistas priverstinių atostogų (permittering).

Nuo kada pradedama mokėti nedarbo išmoka?

Laukimo periodas (ventetid), nuo kada pradedama mokėti nedarbo išmoka, priklauso nuo išėjimo pobūdžio:

 • Jeigu atleidžiama dėl darbdavio kaltės, išmoka priklauso nuo 4 dienos po registracijos NAVe.
 • Jeigu iš darbo išeinama savo noru arba atsisakoma siūlomo darbo be rimtos priežasties, laukimo laikotarpis ilgėja iki 12 savaičių (iki 2016.01.01 buvo 8 savaitės).

 

Ar galiu gaudamas nedarbo išmokas būti Lietuvoje?

Ne, nedarbo išmokos priklauso tik tuomet, kai esate Norvegijoje. Jeigu išvykstate už Norvegijos ribų, privalote apie tai informuoti NAV ir už tas dienas išmokos nebus mokamos.
Išimtys- jeigu jums priklauso bedarbio atostogos (sukauptų atostogų dienų skaičių matysite nav.no) arbei jeigu persikeliate nedarbo išmokas iš Norvegijos į Lietuvą ar kitą ES valstybę.

Nedarbo išmokų persikėlimas į Lietuvą (PD U2 formos gavimas)

Pagal ES ir Norvegijos susitarimus yra galimybė trumpam (iki 3 mėnesių) išvykti ieškoti darbo į Lietuvą (ar kitą Europos ekonominės bendrijos valstybę) ir į ten persikelti nedarbo išmokų mokėjimą. Leidimo išvykti prašantis asmuo turi būti registruotas NAV kaip ieškantis darbo bei mažiausiai 4 savaites būti gavęs nedarbo išmokas (dagpenger). Gavęs raštišką leidimą išvykti asmuo turi per tam tikrą dienų skaičių prisistatyti į Lietuvos darbo biržą bei kas 14 dienų siųsti ataskaitas NAV (meldekort).
Jeigu asmuo neranda darbo Lietuvoje per 3 mėnesius ir nori toliau gauti nedarbo išmokas, jis privalo grįžti į Norvegiją per nustatytą laiką ir apsilankyti NAV. Kitu atveju nedarbo išmoka bus nutraukta.

Kriterijai, pagal kuriuos darbo ieškantys asmenys gali prašyti NAV leidimo išvykti ieškotis darbo į Lietuvą ar kitą ES valstybę. Tai asmenys, kurie:

 • yra uždirbę pakankamai, kad galėtų gauti nedarbo išmokas Norvegijoje. Per 2016 metus buvo uždirbta mažiausiai 140 451 NOK arba bendrai per 2014 – 2016 metus – 280 902 NOK (prieš mokesčius). Šios sumos įsigaliojo nuo 2017.05.01.
 • yra pilnai nedirbantys;
 • mažiausiai 4 savaites iš paskutinių 12 yra registruoti NAVe kaip ieškantys darbo asmenys.
 • turėjo teisę pastarąsias 4 savaites gauti pilną nedarbo išmoką. Jeigu buvo nors kiek dirbta (nepriklausomai nuo valandų ar dienų skaičiaus), 4 savaičių laikotarpis pradeda skaičiuotis iš naujo;

Šios taisyklės negalioja į priverstines atostogas (permittering) išleistiems asmenims, taip pat gaunantiems išmokas už praktiką (tiltakspenger), pagalbą kuriantiems savo įmonę (dagpenger ved etablering av egen virksomhet), taip pat gaunantiems išankstines nedarbo išmokas įmonės bankroto atveju (forskutterte dagpenger ved konkurs).

Kas yra priverstinės atostogos/laikinas nedarbas (permittering)?

Norvegijoje dėl tam tikrų rimtų priežasčių (užsakymų, žaliavų stoka, nelaimingi atsitikimai, sezoniškumas) darbdavys gali pilnai arba dalinai išleisti priverstinių atostogų (permittering). Tokiu atveju asmuo vis dar yra laikomas įmonės darbuotoju, bet tuo priverstinių atostogų periodu gali registruotis NAV kaip darbo ieškantis asmuo bei gauti nedarbo išmokas (jeigu atitinka reikalavimus).

Kita svarbi informacija:

 • Apie išleidimą į priverstines atostogas darbdavys turi įspėti raštu prieš mažiausiai 14 dienų.
 • Įsigaliojus priverstinėms atostogoms darbdavys dar turi sumokėti už pirmas 10 dienų.
 • Maksimalus periodas, kurį galima gauti laikino nedarbo (permittering) išmokas – 49 savaitės.

 

Išmokos skyrimo tvarka:

 • Už pirmas 10 darbo dienų nedarbo išmokas mokės darbdavys
 • NAV iki 30 savaičių mokės nedarbo išmokas
 • Po jų 1 savaitę (5 darbo dienas) turės apmokėti darbdavys
 • Pateikus prašymą nedarbo išmokas bus galima gauti dar 19 savaičių


Permitteringe esantiems asmenims nedarbo išmokų perkėlimas į Lietuvą nėra galimas.

Kokius žingsnius turiu atlikti norėdamas gauti nedarbo išmoką?

Norėdami gauti nedarbo išmoką, jūs turite:

1. Užsiregistruoti nav.no kaip darbo ieškantis asmuo. Tam bus reikalingi MinID, bankID kodai arba kodai, kuriuos suteikia NAV.
2. NAV puslapyje užsipildyti savo CV.
3. 4 savaičių bėgyje išsiųsti paraišką nedarbo išmokoms gauti. Jeigu pavėluosite tai padaryti, nedarbo išmoka bus skirta tik nuo paraiškos gavimo datos.
4. Kas 2 savaites pildyti informacines ataskaitas (meldekort).
5. Vykdyti NAV nurodymus (pvz. atnaujinti CV, pasirašyti darbo paieškos planą ir pan., pildyti Jobblog) bei atvykti į susitikimus, į kuriuos esate kviečiamas. Nesilaikant nurodymų nedarbo išmokos gali būti sustabdytos.

Turite klausimų dėl nedarbo išmokų? Susisiekite su mumis [email protected] arba telefono numeriais +370 61422422, +47 48662299.

Aktualūs straipsniai:

 

Atnaujinta 15.12.2017, naujausią ir aktualiausią informaciją rasite http://litnor.no/naujienos.


Užpildykite šią formą ir mes susisieksime su jumis 24 val. bėgyje

 • KONTAKTINĖ ANKETA

Užsisakykite Litnor naujienlaiškį

Gaukite naujienas pirmas
Vardas
El. pašto adresas