Nedarbo išmokos | Litnor consulting – Išmokų grąžinimas Norvegijos lietuviams. NAV išmokos, buhalterinės paslaugos, teisinės konsultacijos

Nedarbo išmokos

Nedarbo išmokos

 

Naujausia informacija apie permittering dėl koronos viruso skelbiama tik čia: https://www.litnor.no/permittering2020/

Neturite prisijungimų prie nav.no? MinID passport – nauji MinID kodai neturintiems bankID ar buypass kodų!

NAV sukūrė naujus prisijungimus užsienio darbuotojams, kurie neturi bankID, buypass ar kitų kodų. Jie vadinami “MinID passport”. Informacija ir instrukcija čia: https://www.litnor.no/minid-passport/

 

Nuo 2020.03.20 priimta tvarka dėl permittering:

Už pirmas 20 permitteringo dienų mokama pilna alga (darbdavys moka už pirmas 2 darbo dienas, NAV- likusias 18 dienų).

Darbdavio mokėjimo periodas sumažinamas nuo 15 dienų iki 2 dienų. Įstatymas įsigalioja 2020.03.20, jeigu iki tos datos darbdavys mokėjo už daugiau nei dvi dienas, nuo 2020.03.20 jam to daryti nebereikia, mokėjimas už likusias pereina NAV.

Pajamų riba, kurią reikia būti uždirbus norint gauti nedarbo išmokas, mažinama iki 74 984 NOK per paskutinius 12 mėn ir iki 224 680 NOK per paskutinius 36 mėn. Tvarka įsigalioja nuo 2020.03.20, tai galios tiek esantiems laikinam nedarbe (permittering), tiek pilnai atleistiems.

Nuo 21 permittering dienos mokama įprastinė NAV išmoka. Jeigu asmens pajamos iki 299 574 NOK (3G rodiklio), nedarbo išmoka sudarys 80 %.  Jeigu pajamos 299 574 – 599 148 NOK per metus, išmokos dydis sudarys 62,4 % buvusių pajamų.

 

Panaikinamas 3 dienų laukimo periodas (ventetid). Anksčiau užsiregistravę kaip ieškantys darbo asmenys už pirmas 3 dienas nedarbo išmokų negaudavo nei iš darbdavio, nei iš NAV.Tvarka įsigalioja nuo 2020.03.20, tai galios tiek esantiems laikinam nedarbe (permittering), tiek pilnai atleistiems.

Anksčiau darbo laikas turėdavo sumažėti bent  50 % lyginant su buvusiu darbo krūviu, nuo 2020.03.20 užtenka 40 % sumažėjimo.

 

 

 ——————

Reikalinga pagalba tvarkantis nedarbo išmokas, išsiųsti paraišką? Tvarkotės savarankiškai ir reikalinga konsultacija?

Paslaugos kaina- nuo 350 NOK iki 750 NOK, priklausomai nuo darbų apimties. Dėl paslaugos rašykite į [email protected]

——————

 

Apačioje nurodoma informacija gali būti netiksli, nes dėl koronos viruso protrūkio Norvegijos valstybė laikinai keičia daug taisyklių!

 

Nedarbo išmokų persikėlimas į Lietuvą (PD U2 formos gavimas)

Pagal ES ir Norvegijos susitarimus yra galimybė trumpam (iki 3 mėnesių) išvykti ieškoti darbo į Lietuvą (ar kitą Europos ekonominės bendrijos valstybę) ir į ten persikelti nedarbo išmokų mokėjimą. Leidimo išvykti prašantis asmuo turi būti registruotas NAV kaip ieškantis darbo bei mažiausiai 4 savaites būti gavęs nedarbo išmokas (dagpenger). Gavęs raštišką leidimą išvykti asmuo turi per tam tikrą dienų skaičių prisistatyti į Lietuvos darbo biržą bei kas 14 dienų siųsti ataskaitas NAV (meldekort).
Jeigu asmuo neranda darbo Lietuvoje per 3 mėnesius ir nori toliau gauti nedarbo išmokas, jis privalo grįžti į Norvegiją per nustatytą laiką ir apsilankyti NAV. Kitu atveju nedarbo išmoka bus nutraukta.

Kriterijai, pagal kuriuos darbo ieškantys asmenys gali prašyti NAV leidimo išvykti ieškotis darbo į Lietuvą ar kitą ES valstybę. Tai asmenys, kurie:

 • yra uždirbę pakankamai, kad galėtų gauti nedarbo išmokas Norvegijoje.
 • yra pilnai nedirbantys;
 • mažiausiai 4 savaites iš paskutinių 12 yra registruoti NAVe kaip ieškantys darbo asmenys.
 • turėjo teisę pastarąsias 4 savaites gauti pilną nedarbo išmoką. Jeigu buvo nors kiek dirbta (nepriklausomai nuo valandų ar dienų skaičiaus), 4 savaičių laikotarpis pradeda skaičiuotis iš naujo;

Šios taisyklės negalioja į priverstines atostogas (permittering) išleistiems asmenims, taip pat gaunantiems išmokas už praktiką (tiltakspenger), pagalbą kuriantiems savo įmonę (dagpenger ved etablering av egen virksomhet), taip pat gaunantiems išankstines nedarbo išmokas įmonės bankroto atveju (forskutterte dagpenger ved konkurs).

 

 

 

Kuomet priklauso nedarbo išmoka?

Nedarbo išmokos Norvegijoje skiriamos tuomet, jeigu jūs atitinkate tam tikrus reikalavimus:

Darbo laikas sumažėjo daugiau nei 50 proc. lyginant su buvusiu darbo krūviu;

Gyvenate Norvegijoje ir Skatteetaten esate deklaravęs norvegišką adresą.

Nuo 2019.07.01, skaičiuojant teisę į nedarbo išmoką bei jos dydį,  vadovaujamasi paskutinių 12 mėnesių arba paskutinių 36 mėnesių informacija iki pat buhalteriškai uždaryto mėnesio, kuomet jums buvo patvirtinta išmoka (anksčiau buvo vertinami tik uždaryti kalendoriniai pilni metai). Pagal dabar galiojančią tvarką, asmuo per paskutinius 12 mėnesių turi būti uždirbęs 149 787 NOK arba per paskutinius 36 mėnesius- 299 574 NOK (prieš mokesčius).

Šios sumos įsigaliojo nuo 2019.05.01, kasmet minimali riba didėja.

Skaičiuojant 12-36 mėnesių vidurkį vadovaujamasi principu, jog darbdavys turi raportuoti praėjusio mėnesio pajamas iki kito mėnesio 5 dienos.

Pavyzdžiui, jeigu asmeniui buvo patvirtinta nedarbo išmoka anksčiau nei 2019.08.05 datai, tai paskutinis mėnuo, kurio pajamos įtraukiamos, bus birželio mėnuo (nes liepos mėnesio raportą darbdavys turi priduoti iki 2019.08.05).

Jeigu asmeniui išmoka buvo patvirtinta 2019.08.06 arba vėliau, paskutinis mėnuo, kurio pajamos įtraukiamos, bus liepos mėnuo (nes darbdavys jau bus išsiuntęs ataskaitą už liepos mėnesį).

  NAVe esate registruotas kaip ieškantis darbo asmuo ir kas 14 dienų siunčiate informacines ataskaitas (meldekort);

Esate aktyvus darbo ieškotojas, pildote darbo planą (aktivitetsplan);

 

 

SVARBU! Nuo šiol registracijai nav.no privalomi bankID arba Buypass kodai, nebeužtenka MinID kodų. Jeigu neturite nei vienų kodų, užsisakykite Buypass kodus, instrukcija čia: www.litnor.no/buypass   Buypass kodus gali gauti ir D numerio turėtojai.

 

Turite klausimų dėl nedarbo išmokų arba reikalinga pagalba tvarkantis paraišką? Susisiekite su mumis [email protected] arba telefono numeriais +370 61422422, +47 48662299 arba užpildykite šią anketą: http://www.litnor.no/bendrine-anketa/

 

Kas yra priverstinės atostogos/laikinas nedarbas (norv. permittering, angl. layoff)?

Norvegijoje dėl tam tikrų rimtų priežasčių (užsakymų, žaliavų stoka, nelaimingi atsitikimai, sezoniškumas) darbdavys gali pilnai arba dalinai išleisti priverstinių atostogų (permittering). Tokiu atveju asmuo vis dar yra laikomas įmonės darbuotoju, bet tuo priverstinių atostogų periodu gali registruotis NAV kaip darbo ieškantis asmuo bei gauti nedarbo išmokas (jeigu atitinka reikalavimus).

Kita svarbi informacija:

 • Apie išleidimą į priverstines atostogas darbdavys turi įspėti raštu prieš mažiausiai 14 dienų. Dėl ekstremalios situacijos įspėjimo laikas gali būti mažinamas iki 2 dienų.
 • Įsigaliojus priverstinėms atostogoms darbdavys dar turi sumokėti už pirmas 15 dienų.
 • Maksimalus periodas, kurį galima gauti laikino nedarbo (permittering) išmokas 18 mėnesių laikotarpyje – 26 savaitės (iki 2019.01.01 buvo 49 savaitės).
 • Šis apribojimas galioja tik vienam darbdaviui. Jeigu keitėte darbdavį ir iš jo gavote permittering, jūs galite ir vėl prašyti nedarbo išmokos.

 

Pastaba. Žuvininkystės (norv.fiskeindustrien) sektoriuje taikomos kitokios taisyklės permittering atveju:

 • Darbo laikas turi sumažėti bent 40 procentų
 • Maksimalus periodas, kurį galima gauti laikino nedarbo (permittering) išmokas 18 mėnesių laikotarpyje – 52 savaitės
 • Netaikomas laukimo periodas (norv.ventedager).

Išmokos skyrimo tvarka permitteringams

 • Už pirmas 15 darbo dienų nedarbo išmokas mokės darbdavys
 • NAV iki 26 savaičių mokės nedarbo išmokas
 • Jeigu po 26 savaičių darbdavys vis dar neturi darbo, jis vis tiek turi mokėti algą, nes NAV  išmokų toliau nebemokės.

 

Permitteringe esantiems asmenims nedarbo išmokų perkėlimas į Lietuvą nėra galimas.

 

Nedarbo išmokos Norvegijoje gali priklausyti šiais atvejais:

 • Kuomet esate atleidžiamas iš darbo pilnai/dalinai, pasibaigia terminuota darbo sutartis ar pats išeinate iš darbo;
 • Kuomet darbą prarandate dėl įmonės bankroto;
 • Kuomet esate atleidžiamas laikinai (norv. permittering);

 

Nuo kada pradedama mokėti nedarbo išmoka?

Laukimo periodas (ventetid), nuo kada pradedama mokėti nedarbo išmoka, priklauso nuo išėjimo pobūdžio:

 1. Jeigu atleidžiama dėl darbdavio kaltės, išmoka priklauso nuo 4 dienos po registracijos NAVe.
 2. Jeigu iš darbo išeinama savo noru, atleidžiama dėl rimtų darbo tvarkos pažeidimų arba atsisakoma siūlomo darbo be rimtos priežasties, laukimo laikotarpis ilgėja iki 12 savaičių. Tai reiškia, jog pirmas 12 savaičių turėsite aktyviai ieškotis darbo, siųsti meldekort, bet už tai negausite nedarbo išmokų (dagpenger).

Svarbu! Nepriklausomai nuo to, paraišką dėl nedarbo išmokos privalote išsiųsti iškart, nelaukiant, kol praeis 12 savaičių laukimo periodas. Taip pat pabrėžiame, jog už tas 12 savaičių nedarbo išmokos nepriklausys ir jos nebus išmokėtos atbuline data.

Svarbus pasikeitimas nuo 2019.07.01. Nuo 2019.07.01 nedarbo išmokos (dagpenger) skiriamos anksčiausiai nuo tos datos, kuomet buvo išsiųsta paraiška dėl jų gavimo. Todėl yra svarbu ne tik užsiregistruoti kaip ieškančiam darbo asmeniui, bet ir tą pačią dieną išsiųsti paraišką dėl nedarbo išmokų skyrimo.

 

Kas įeina ir kas neįeina į minimalios reikiamos uždirbti sumos skaičiavimą ?

Foreldrenger, svangerskapspenger įeina į minimalios reikiamos uždirbti sumos skaičiavimą.

Sykepenger, dagpenger, pajamos iš individualios veiklos neįeina į minimalios reikiamos uždirbti sumos skaičiavimą. Daugiau informacijos rasite čia: https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Dagpenger+ved+arbeidsloshet+og+permittering/Relatert+informasjon/krav-til-minsteinntekt

 

 

Koks nedarbo išmokos dydis?

Nedarbo išmoka sudaro apie 62,4 proc. buvusių pajamų (atsižvelgiama į metines pajamas (nuo 2019.07.01- per paskutinius 12 arba 36 mėnesius) bei kiek valandų buvo dirbta per pastaruosius 12 arba 36 mėnesius).
Turintiems nepilnamečių vaikų papildomai skiriamas 17 NOK per dieną siekiantis priedas.

Nuo 2019.07.01 periodai, kuomet gaunamos slaugos išmokos (pleiepenger, omsorgspenger), biuletenio išmokos nėštumo metu (svangerskapspenger) arba periodai, kuomet išmokamos išeitinės išmokos, bus įtraukiami į vidutinio darbo laiko per savaitę skaičiavimą.

Per čia galite pasitikrinti, koks preliminariai galėtų būti nedarbo išmokos (dagpenger) dydis, remiantis Skatteetaten ataskaitų duomenimis: https://www.nav.no/arbeid/dagpenger/kalkulator

 

Kiek laiko gali būti mokama nedarbo išmoka?

Išmokos mokėjimo trukmė priklauso nuo darbinių pajamų dydžio per paskutinius kalendorinius metus arba darbinių pajamų vidurkio per tris paskutinius kalendorinius metus (nuo 2019.07.01- per paskutinius 12 arba 36 mėnesius). Išmoka mokama:

1. 52 savaites, jeigu metinės pajamos buvo nuo 1G iki 2 G (šiuo metu būtų nuo 99 858 NOK iki 199 716 NOK).
2. 104 savaitės, jeigu pajamos sudarė bent 2 G (nuo 199 716 NOK)
3. 26 savaičių (įstatymo pakeitimas įsigaliojo nuo 2019.01.01), jeigu esate išleistas priverstinių atostogų (permittering).

 

Nedarbo išmokos ir atostoginiai

Atostoginiai gaunantiems dagpenger nesikaupia, bet visi, kurie gauna nedarbo išmokas (dagpenger) ilgiau nei 52 savaites, turi teisę gauti iki 4 savaičių atostogas (20 darbo dienų), kurios būtų apmokamos. Atostogos gali būti išnaudotos vienu kartu arba dalimis, tuo metu galima vykti ir į užsienį. Atostogos žymimos siunčiant meldekort (4 klausimas) ir už atostogautas dienas mokama įprastinė išmoka. Apie teisę į atostogas informuojama žinute nav.no bei prie darbo ieškotojo statuso matosi, kiek neišnaudotų atostogų dienų dar turite. Atostoginių dienos įeina į bendrą nedarbo išmokos mokėjimo periodą ir jam pasibaigus negali būti panaudotos.

 

 

Kokius žingsnius turiu atlikti norėdamas gauti nedarbo išmoką?

Norėdami gauti nedarbo išmoką, jūs turite:

1. Užsiregistruoti nav.no kaip darbo ieškantis asmuo. Tam bus reikalingi  bankID, Buypass kodai arba kodai, kuriuos suteikia NAV.

Registracijai nav.no nebeužtenka MinID kodų. Jeigu neturite viršuje nurodytų kodų, užsisakykite Buypass kodus, instrukcija čia: www.litnor.no/buypass

2. NAV puslapyje užsipildyti savo CV.

3. Nuo 2019.07.01 nedarbo išmokos (dagpenger) skiriamos anksčiausiai nuo tos datos, kuomet buvo išsiųsta paraiška dėl jų gavimo. Todėl yra svarbu ne tik užsiregistruoti kaip ieškančiam darbo asmeniui, bet ir tą pačią dieną išsiųsti paraišką dėl nedarbo išmokų skyrimo.

4. Kas 2 savaites pildyti informacines ataskaitas (meldekort).
5. Vykdyti NAV nurodymus (pvz. atnaujinti CV, pasirašyti darbo paieškos planą ir pan., pildyti Aktivitetsplan) bei atvykti į susitikimus, į kuriuos esate kviečiamas. Nesilaikant nurodymų nedarbo išmokos gali būti sustabdytos.

 

Turite klausimų dėl nedarbo išmokų arba reikalinga pagalba tvarkantis paraišką? Susisiekite su mumis [email protected] arba telefono numeriais +370 61422422, +47 48662299 arba užpildykite šią anketą: http://www.litnor.no/bendrine-anketa/

 

Atnaujinta 2019.11.15, naujausią ir aktualiausią informaciją rasite http://litnor.no/naujienos.


Užpildykite šią formą ir mes susisieksime su jumis 24 val. bėgyje

 • Turite klausimų, parašykite mums:

Užsisakykite Litnor naujienlaiškį

Gaukite naujienas pirmas
Vardas
El. pašto adresas

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Sutinku