Nedarbo išmokos | Litnor consulting – Išmokų grąžinimas Norvegijos lietuviams. NAV išmokos, buhalterinės paslaugos, teisinės konsultacijos

Nedarbo išmokos

Nedarbo išmokos

 

Nedarbo išmokos Norvegijoje gali priklausyti šiais atvejais:

 • Kuomet esate atleidžiamas iš darbo pilnai/dalinai, pasibaigia terminuota darbo sutartis ar pats išeinate iš darbo;
 • Kuomet darbą prarandate dėl įmonės bankroto;
 • Kuomet esate atleidžiamas laikinai (norv. permittering);
 • Kuomet neturite darbo ir steigiate savo įmonę.

 

Kuomet priklauso nedarbo išmoka?

Nedarbo išmokos Norvegijoje skiriamos tuomet, jeigu jūs atitinkate tam tikrus reikalavimus:

 • Darbo laikas sumažėjo daugiau nei 50 proc. lyginant su buvusiu darbo krūviu;
 • Per 2017 metus buvo uždirbta mažiausiai 145 324 NOK arba bendrai per 2015 – 2017 metus 290 649 NOK (prieš mokesčius). Šios sumos įsigaliojo nuo 2018.05.01. Jeigu jūsų metinės pajamos minimalios reikiamos uždirbti sumos nesiekia, jums nedarbo išmokos nebus skirtos.

Foreldrenger, svangerskapspenger įeina į minimalios reikiamos uždirbti sumos skaičiavimą.

Sykepenger, dagpenger, pajamos iš individualios veiklos neįeina į minimalios reikiamos uždirbti sumos skaičiavimą. Daugiau informacijos rasite www.nav.no (skiltis: Krav til minsteinntekt)

 • NAVe esate registruotas kaip ieškantis darbo asmuo ir kas 14 dienų siunčiate informacines ataskaitas (meldekort);
 • Esate aktyvus darbo ieškotojas;
 • Gyvenate Norvegijoje ir Skatteetaten esate deklaravęs norvegišką adresą. Jeigu išvykstate iš Norvegijos, apie tai turite informuoti NAV ir už tas dienas nedarbo išmoka mokama nebus. Išimtys gali būti taikomos rotaciniams darbuotojams.

 

Turite klausimų dėl nedarbo išmokų arba reikalinga pagalba tvarkantis paraišką? Susisiekite su mumis [email protected] arba telefono numeriais +370 61422422, +47 48662299 arba užpildykite šią anketą: http://www.litnor.no/bendrine-anketa/

 

Koks nedarbo išmokos dydis?

Nedarbo išmoka sudaro apie 62,4 proc. buvusių pajamų (atsižvelgiama į metines pajamas bei kiek valandų buvo dirbta per pastaruosius 12 arba 36 mėnesius).
Turintiems nepilnamečių vaikų papildomai skiriamas 17 NOK per dieną siekiantis priedas.

 

Kiek laiko gali būti mokama nedarbo išmoka?

Išmokos mokėjimo trukmė priklauso nuo pajamų dydžio per paskutinius kalendorinius metus arba pajamų vidurkio per tris paskutinius kalendorinius metus. Išmoka mokama:

1. 52 savaites, jeigu metinės pajamos buvo nuo 1G iki 2 G (šiuo metu būtų nuo 96 883 NOK iki 193 766 NOK).
2. 104 savaitės, jeigu pajamos sudarė bent 2 G (nuo 193 766 NOK)
3. 30 savaičių (įstatymo pakeitimas įsigaliojo nuo 30.06.2015), jeigu esate išleistas priverstinių atostogų (permittering).

 

Nuo kada pradedama mokėti nedarbo išmoka?

Laukimo periodas (ventetid), nuo kada pradedama mokėti nedarbo išmoka, priklauso nuo išėjimo pobūdžio:

 1. Jeigu atleidžiama dėl darbdavio kaltės, išmoka priklauso nuo 4 dienos po registracijos NAVe.
 2. Jeigu iš darbo išeinama savo noru, atleidžiama dėl rimtų darbo tvarkos pažeidimų arba atsisakoma siūlomo darbo be rimtos priežasties, laukimo laikotarpis ilgėja iki 12 savaičių.

Svarbu! Nepriklausomai nuo to, paraišką dėl nedarbo išmokos privalote išsiųsti iškart, nelaukiant, kol praeis 12 savaičių laukimo periodas. Taip pat pabrėžiame, jog už tas 12 savaičių nedarbo išmokos nepriklausys ir jos nebus išmokėtos atbuline data.

 

Ar galiu gaudamas nedarbo išmokas būti Lietuvoje?

Ne, nedarbo išmokos priklauso tik tuomet, kai esate Norvegijoje. Jeigu išvykstate už Norvegijos ribų, privalote apie tai informuoti NAV ir už tas dienas išmokos nebus mokamos.
Išimtys- jeigu jums priklauso bedarbio atostogos (sukauptų atostogų dienų skaičių matysite nav.no) arbei jeigu persikeliate nedarbo išmokas iš Norvegijos į Lietuvą ar kitą ES valstybę.

 

Nedarbo išmokos ir atostoginiai

Atostoginiai gaunantiems dagpenger nesikaupia, bet visi, kurie gauna nedarbo išmokas (dagpenger) ilgiau nei 52 savaites, turi teisę gauti iki 4 savaičių atostogas (20 darbo dienų), kurios būtų apmokamos. Atostogos gali būti išnaudotos vienu kartu arba dalimis, tuo metu galima vykti ir į užsienį. Atostogos žymimos siunčiant meldekort (4 klausimas) ir už atostogautas dienas mokama įprastinė išmoka. Apie teisę į atostogas informuojama žinute nav.no bei prie darbo ieškotojo statuso matosi, kiek neišnaudotų atostogų dienų dar turite. Atostoginių dienos įeina į bendrą nedarbo išmokos mokėjimo periodą ir jam pasibaigus negali būti panaudotos.

 

Nedarbo išmokų persikėlimas į Lietuvą (PD U2 formos gavimas)

Pagal ES ir Norvegijos susitarimus yra galimybė trumpam (iki 3 mėnesių) išvykti ieškoti darbo į Lietuvą (ar kitą Europos ekonominės bendrijos valstybę) ir į ten persikelti nedarbo išmokų mokėjimą. Leidimo išvykti prašantis asmuo turi būti registruotas NAV kaip ieškantis darbo bei mažiausiai 4 savaites būti gavęs nedarbo išmokas (dagpenger). Gavęs raštišką leidimą išvykti asmuo turi per tam tikrą dienų skaičių prisistatyti į Lietuvos darbo biržą bei kas 14 dienų siųsti ataskaitas NAV (meldekort).
Jeigu asmuo neranda darbo Lietuvoje per 3 mėnesius ir nori toliau gauti nedarbo išmokas, jis privalo grįžti į Norvegiją per nustatytą laiką ir apsilankyti NAV. Kitu atveju nedarbo išmoka bus nutraukta.

Kriterijai, pagal kuriuos darbo ieškantys asmenys gali prašyti NAV leidimo išvykti ieškotis darbo į Lietuvą ar kitą ES valstybę. Tai asmenys, kurie:

 • yra uždirbę pakankamai, kad galėtų gauti nedarbo išmokas Norvegijoje.
 • Per 2017 metus buvo uždirbta mažiausiai 145 324 NOK arba bendrai per 2015 – 2017 metus 290 649 NOK (prieš mokesčius). Šios sumos įsigaliojo nuo 2018.05.01.
 • yra pilnai nedirbantys;
 • mažiausiai 4 savaites iš paskutinių 12 yra registruoti NAVe kaip ieškantys darbo asmenys.
 • turėjo teisę pastarąsias 4 savaites gauti pilną nedarbo išmoką. Jeigu buvo nors kiek dirbta (nepriklausomai nuo valandų ar dienų skaičiaus), 4 savaičių laikotarpis pradeda skaičiuotis iš naujo;

Šios taisyklės negalioja į priverstines atostogas (permittering) išleistiems asmenims, taip pat gaunantiems išmokas už praktiką (tiltakspenger), pagalbą kuriantiems savo įmonę (dagpenger ved etablering av egen virksomhet), taip pat gaunantiems išankstines nedarbo išmokas įmonės bankroto atveju (forskutterte dagpenger ved konkurs).

 

Kas yra priverstinės atostogos/laikinas nedarbas (permittering)?

Norvegijoje dėl tam tikrų rimtų priežasčių (užsakymų, žaliavų stoka, nelaimingi atsitikimai, sezoniškumas) darbdavys gali pilnai arba dalinai išleisti priverstinių atostogų (permittering). Tokiu atveju asmuo vis dar yra laikomas įmonės darbuotoju, bet tuo priverstinių atostogų periodu gali registruotis NAV kaip darbo ieškantis asmuo bei gauti nedarbo išmokas (jeigu atitinka reikalavimus).

Kita svarbi informacija:

 • Apie išleidimą į priverstines atostogas darbdavys turi įspėti raštu prieš mažiausiai 14 dienų.
 • Įsigaliojus priverstinėms atostogoms darbdavys dar turi sumokėti už pirmas 10 dienų.
 • Maksimalus periodas, kurį galima gauti laikino nedarbo (permittering) išmokas – 49 savaitės.

 

Išmokos skyrimo tvarka:

 • Už pirmas 10 darbo dienų nedarbo išmokas mokės darbdavys
 • NAV iki 30 savaičių mokės nedarbo išmokas
 • Po jų 1 savaitę (5 darbo dienas) turės apmokėti darbdavys
 • Pateikus prašymą nedarbo išmokas bus galima gauti dar 19 savaičių


Permitteringe esantiems asmenims nedarbo išmokų perkėlimas į Lietuvą nėra galimas.

 

Kokius žingsnius turiu atlikti norėdamas gauti nedarbo išmoką?

Norėdami gauti nedarbo išmoką, jūs turite:

1. Užsiregistruoti nav.no kaip darbo ieškantis asmuo. Tam bus reikalingi MinID, bankID kodai arba kodai, kuriuos suteikia NAV.
2. NAV puslapyje užsipildyti savo CV.
3. 4 savaičių bėgyje išsiųsti paraišką nedarbo išmokoms gauti. Jeigu pavėluosite tai padaryti, nedarbo išmoka bus skirta tik nuo paraiškos gavimo datos.
4. Kas 2 savaites pildyti informacines ataskaitas (meldekort).
5. Vykdyti NAV nurodymus (pvz. atnaujinti CV, pasirašyti darbo paieškos planą ir pan., pildyti Aktivitetsplan) bei atvykti į susitikimus, į kuriuos esate kviečiamas. Nesilaikant nurodymų nedarbo išmokos gali būti sustabdytos.

 

Turite klausimų dėl nedarbo išmokų arba reikalinga pagalba tvarkantis paraišką? Susisiekite su mumis [email protected] arba telefono numeriais +370 61422422, +47 48662299 arba užpildykite šią anketą: http://www.litnor.no/bendrine-anketa/

 

Atnaujinta 17.09.2018, naujausią ir aktualiausią informaciją rasite http://litnor.no/naujienos.


Užpildykite šią formą ir mes susisieksime su jumis 24 val. bėgyje

 • KONTAKTINĖ ANKETA

Užsisakykite Litnor naujienlaiškį

Gaukite naujienas pirmas
Vardas
El. pašto adresas