Dronningens gate 23, 0154 Oslo
+37061422422
+4748662299

  >    >  2017 – 2019 metų mokesčių deklaracijų tvarkymas

2017-2019 metų deklaracijų tvarkymas Norvegijoje

Kiekvienas asmuo, dirbantis ar dirbęs Norvegijoje ir mokėjęs pajamų mokesčius pagal įprastinę mokesčių kortelę (tabelinę, procentinę), gali kreiptis dėl permokėtų mokesčių susigrąžinimo. Kiekvienais metais yra siunčiamos pradinės mokesčių deklaracijos, kuriose nurodomos automatiškai paskaičiuotos grąžintinos arba mokėtinos sumos. Kiekvienas asmuo turi peržiūrėti deklaraciją, ar joje nėra klaidų, netikslių duomenų, taip pat pasitikrinti, ar nėra papildomai galimų pritaikyti lengvatų, dėl kurių grąžinimas galėtų išaugti. Įstatymai dėl papildomai pritaikomų lengvatų keičiasi kiekvienais metais, todėl jei neturite laiko ieškoti informacijos, svarbu tikrinimą patikėti tos srities profesionalams.

Nesitvarkėte 2017-2019 metų deklaracijų? Kodėl verta koreguoti šių metų deklaracijas? Nes tais metais dirbantiems Norvegijoje priklausė žymiai daugiau lengvatų nei 2020 metais. Jeigu jūsų šeima gyvena Lietuvoje, grąžinama suma gali siekti 20 000 -30 000 NOK  ar net daugiau! Taip pat pastebime, jog daug klientų nėra išsitaisę klaidų deklaracijose, todėl turėjo susimokėti nemažas sumas. Iki 2018 metų naujokams galiojo 10 % mokesčių lengvata, daug kas ja nepasinaudojo.

Mes galime peržiūrėti jūsų deklaracijas ir pagal įstatymus pritaikyti maksimalias lengvatas!

2020 metų deklaracijos

Informacija dėl 2020 metų deklaracijų skelbiama atskirai, nes terminai ir sąlygos skiriasi nuo 2017-2019 metų tvarkymo: https://www.litnor.no/paslaugos/mokesciu-grazinimas/mokesciu-deklaraciju-tvarkymas/

Domina 2017-2019 metų mokesčių deklaracijos patikrinimas / tvarkymasis per Litnor Consulting specialistus?

Jūs turite atlikti šiuos žingsnius:

1. Spausti ant mėlyno mygtuko ir užsipildyti anketą mūsų puslapyje.

2. Užsisakyti deklaracijos ir anketos patikrinimo paslaugą. Kainos išvardintos žemiau.

Jeigu bus reikalingas tolimesnis deklaracijos tvarkymas, įmokėta suma bus įskaičiuota kaip avansas.

3. Taip pat į [email protected] atsiųskite atitinkamų metų deklaraciją:

– galutinę deklaraciją iš Skatteetaten už 2016-2019 metus (Tax assessment notice arba Skatteoppgjør 2017 ar 2018, 2019)

 

Deklaracijas turėjote gauti paprastu paštu arba į altinn sistemą.

Jeigu 2019 metų deklaracijos negavote, bet birželio gale gavote „Skattekvittering 2019/Receipt for PAYE tax 2019“, jums mokesčių deklaracija ir mokesčių grąžinimas nepriklausys. Apie tai rašome čia: https://www.litnor.no/kvitas-25proc/

 

4. Kuomet peržiūrėsime jūsų anketą, el.paštu informuosime, ar galime padėti susigrąžinti papildomų lengvatų, kokių dokumentų tam reikės ir kiek kainuos pagalba.

5. Gavę apmokėjimą ir reikiamą informaciją/dokumentus, sutvarkysime ir išsiųsime deklaraciją į Skatteetaten.

5. Mokesčių permoką atgausite pagal Skatteetaten puslapyje nurodytus terminus.

 

Pagrindinė informacija apie 2020 metų deklaracijų tvarkymą: https://www.litnor.no/paslaugos/mokesciu-grazinimas/mokesciu-deklaraciju-tvarkymas/

Pabrėžiame, jog deklaracijos tvarkomos pagal kliento anketoje pateiktus duomenis, jokių papildomų lengvatų be kliento žinios mes neįrašome ir taip nelegaliai nedidiname galimos susigrąžinti sumos. Primename, jog Skatteetaten gali tikrinti deklaracijas iki 5 metų atgal ir gali paprašyti dokumentų, kurie įrodytų, jog lengvatos klientui tikrai priklausė. Labai prašome atidžiai pildyti mūsų mokesčių deklaracijos anketą, nes visi nesusipratimai įvyksta būtent dėl netikslios informacijos anketose pateikimo.

Kiek kainuoja 2017 – 2019 metų deklaracijų patikrinimas/tvarkymas?

Deklaracijos ir anketos patikrinimo kaina priklauso nuo to, kiek deklaracijų pasitikrinti norite. Susimokėti galėsite tiek į lietuvišką, tiek į norvegišką sąskaitas.

Deklaracijos patikrinimas už vienus metus kainuoja 350 NOK arba 36 EUR, už visus kitus metus- papildomai 100 NOK arba 11 EUR.

Jeigu norite pasitikrinti 2018,2019,2020 metus, bendra patikrinimo kaina bus 350+100+100=550 NOK. Jeigu vėliau bus tvarkoma deklaracija (-os), ši suma bus užskaityta kaip avansas.

 

Deklaracijos sutvarkymo kainos:
– Jeigu papildomai grąžinama suma nuo 0 iki 5000 NOK – kaina 500 NOK arba 52 EUR.
– Jeigu papildomai grąžinama suma nuo 5001 iki 10 000 NOK – kaina 1000 NOK
– Jeigu papildomai grąžinama suma nuo 10 000 NOK iki 20 000 NOK – kaina 1200 NOK
– Jeigu virš 20 000 NOK – kaina 1300 NOK.

 

Lietuviškos, norvegiškos ar kitos šalies sąskaitos pateikimas Skatteetaten. Nepateikus banko sąskaitos numerio permoka gali būti išmokėta čekiu ir daugeliui kyla problemų jį išsigryninant: https://www.litnor.no/paslaugos/mokesciu-grazinimas/mokesciu-permokos-ismokejimas-i-lietuviska-saskaita/

Iki kada galima koreguoti 2017-2019 metų deklaracijas?

Gavus galutinę deklaraciją už 2019 metus (Skatteoppjør arba Tax assessment notice 2019) bus galima koreguoti bet kada metų bėgyje iki pat 2023.04.30, už 2018 metus – 2022.04.30, už 2017 metus- iki 2021.04.30.

Išsiuntus prašymą deklaracijos duomenų pakeitimui, atsakymas iš Skatteetaten ateina 4 mėnesių bėgyje ir po to pinigai išmokami 2 savaičių bėgyje.

Svarbi informacija 2019-2020 metais turėjusiems 25 % kildeskatt

Skatteetaten neseniai pakeitė 25 % kildeskatt atsisakymo tvarką – nuo šiol asmenys dar tris metus gali atsisakyti 25 proc kortelės ir gauti mokesčių deklaraciją bei susigrąžinti mokesčius.

2019 metais turėtos 25 % kildeskatt galima atsisakyti iki 2022.12.31, 2020 metos turėtos- iki 2023.12.31.

Daugiau informacijos čia: https://www.litnor.no/kildeskatt-nauja-tvarka/

Kodėl 25 % kildeskatt nenaudinga daugeliu atvejų? Informacija čia: https://www.litnor.no/atsisakyti-kildeskatt/

 

Nežinote, ar apsimoka atsisakyti 25 % kildeskatt/ PAYE? Užsisakykite konsultaciją pas mus ir jos metu patikrinsime, ar jums apsimoka atsisakyti kortelės bei padėsime išsiųsti prašymą. Dėl paslaugos pildykite šią anketą: https://www.litnor.no/bendrine-paslaugu-uzsakymo-anketa/ 

Paslaugos kaina- 350 NOK arba 37 EUR.

Kuo skiriasi deklaracijų tvarkymas turintiems 25 % kildeskatt ir turintiems įprastines mokesčių korteles?

 

Norvegijoje asmenims, turintiems įprastinę mokesčių kortelę, mokesčių deklaravimai vyksta taip:

1 .Pradinės deklaracijos siuntimas. Kovo gale – balandžio pradžioje gaunama pradinė mokesčių deklaracija (Tax return arba Skattemelding). Deklaracija siunčiama paprastu paštu arba talpinama altinn sistemoje. Jeigu neturite prisijungimų prie altinn, instrukcija MinID kodų užsisakymui čia: https://www.litnor.no/minid-altinn/

2. Pradinės deklaracijos koregavimas. Per balandžio mėnesį reikia pasikoreguoti pradinę deklaraciją, jeigu joje yra klaidų arba yra papildomai galimų pritaikyti lengvatų. Parašius prašymą šį terminą galima prasitęsti iki gegužės pabaigos.

3. Galutinės deklaracijos siuntimas. Balandžio gale- lapkričio gale siunčiamos galutinės deklaracijos  (Tax assessment notice arba Skatteoppgjør). Skatteetaten negali atsakyti, kada kas gaus galutinę deklaraciją, tai daroma atsitiktine tvarka.

4. Pranešimas Skatteetaten apie sąskaitą. Jeigu asmeniui priskaičiuotas grąžinimas, jis išmokamas per 4 savaites. Jeigu asmuo nėra pranešęs apie sąskaitos numerį, gaunamas čekis arba laukiama, kol jis praneš apie sąskaitos numerį. Apie tai daugiau čia: https://www.litnor.no/paslaugos/mokesciu-grazinimas/mokesciu-permokos-ismokejimas-i-lietuviska-saskaita/

5. Galutinės deklaracijos koregavimas. Po galutinės deklaracijos gavimo asmuo dar 3 metus gali bet kada metų bėgyje koreguoti deklaraciją ir 3-4 mėnesių bėgyje gauti naują pataisytą deklaraciją bei atgauti daugiau mokesčių.

Pabrėžiame, jog mokesčių deklaracijų tvarkymas vyksta ištisus metus, ne tik per balandį- gegužę. Asmuo tik gauna pradinę deklaraciją balandį-gegužę, bet po to ją gali koreguoti dar 3 ateinančius metus!

Nuio 2019 metų yra atsiradusi nauja mokesčių kortelė laikinai Norvegijoje dirbantiems asmenims (norv. kildeskatt, angl. – PAYE- Pay As You Earn). Pagal šią tvarką asmeniui, gavusiam „kildeskatt“ mokesčių nuskaitymo kortelę, nuo pajamų bus nuskaičiuojamas fiksuotas 25 % mokestis. Apie šią mokesčių kortelę rašome čia: https://www.litnor.no/25proc/

Šią kortelę turintys asmenys negauna nei pradinės, nei galutinės deklaracijos ir mokesčių grąžinimai jiems nepriklauso!

 

Jeigu turite 25 % kildeskatt, PAYE kortelę, jūs turite du pasirinkimus:

1. Nieko nedarote ir kitų metų birželio mėnesio gale gaunate ataskaitą apie sumokėtus mokesčius, gautas pajamas, bet tai nebus įprastinė deklaracija.
Jums nebus skaičiuojama nei mokesčių permoka, nei nepriemoka. JOKIŲ MOKESČIŲ NEATGAUSITE.

Apie „Skattekvittering 2019/Receipt for PAYE tax 2019“ rašome čia: https://www.litnor.no/kvitas-25proc/

2. Per ateinančius 3 metus dar galite atsisakyti kortelės, gauti įprastinę kortelę bei tvarkytis mokesčių deklaraciją.
Prieš atsisakant kortelės būtinai įsivertinkite, ar jums tai apsimoka, nes buvo atvejų, kuomet asmeniui reikėjo nemažai prisimokėti! Apie tai rašome čia: https://www.litnor.no/atsisakyti25proc/

2019 metais turėtos 25 % kildeskatt galima atsisakyti iki 2022.12.31, 2020 metos turėtos- iki 2023.12.31.

 

Jeigu reikalinga pagalba įsivertinant, ar jums apsimoka atsisakyti kortelės bei pasikeičiant ją į įprastinę kortelę, užsipildykite šią anketą: https://www.litnor.no/bendrine-paslaugu-uzsakymo-anketa/

Kaip prisijungti prie altinn, Skatteetaten ar NAV sistemos?

Informacija apie skirtingus prisijungimus prie altinn, Skatteetaten sistemų ir jų užsisakymo instrukcijos čia: https://www.litnor.no/prisijungimai/

Ką tvarko mokesčių grąžinimų įmonės?

Pagal susiklosčiusią praktiką galima išskirti dvi mokesčių grąžinimų dalis:

1. Automatiškai Skatteetaten paskaičiuota grįžtanti ar mokėtina suma. Apie automatiškai grįžtančią arba mokėtiną sumą Skatteetaten informuoja kiekvienų metų balandį, kuomet atsiunčiama pradinė mokesčių deklaracija už praėjusius metus.

Tai dažniausiai per metus susidariusi mokesčių permoka ar automatiškai pritaikomos lengvatos (pvz. už mokėtą mokestį profsąjungai, palūkanų kompensavimas ar kompensacija už išlaidas darželiui ir t.t.).

Mokesčių grąžinimo įmonės, tvarkydamos deklaraciją, patikrina, ar nėra klaidų pirminėje deklaracijoje, ar automatiškai paskaičiuota galima susigrąžinti arba mokėtina suma yra teisinga.
Jeigu deklaracijoje yra klaidų arba netikslumų, apie jas pranešama klientui bei Skatteetaten.

2. Papildomos mokesčių lengvatos, kurios nėra pritaikomos automatiškai. Dauguma mokesčių lengvatų nėra pritaikomos automatiškai, jų reikia prašyti bei pateikti reikiamus dokumentus. Mokesčių grąžinimų įmonės padeda susitvarkyti būtent šią mokesčių grąžinimų dalį.

Galimų pritaikyti mokesčių lengvatų yra daugybė, bet pritaikius vienas gali pasinaikinti ar apsimokestinti kitos, todėl labai svarbu tinkamai įvertinti kiekvieno asmens situaciją ir pritaikyti tokias lengvatas, kurios yra palankiausios klientui.

Litnor Consulting specialistai peržiūri klientų anketas bei padeda įvertinti maksimalų pagal įstatymą galimą papildomą grąžinimą. Litnor Consulting galimą susigrąžinti papildomą sumą visuomet skaičiuoja pagal anketoje pateikiamus duomenis vadovaudamasi įstatymais ir jos dirbtinai nedidina.
Nepamirškite, jog nelegaliai pridėdamos jums nepriklausančių lengvatų kitos firmos vėliau išvengia atsakomybės, nes patikrinimo metu Skatteetaten baudžia ir liepia grąžinti išmokas JUMS, o ne nepriklausančių lengvatų pridėjusiai firmai.

Naujienos