Mokesčių deklaracijų tvarkymas | Litnor consulting – Išmokų grąžinimas Norvegijos lietuviams. NAV išmokos, buhalterinės paslaugos, teisinės konsultacijos

Mokesčių deklaracijų tvarkymas

Mokesčių grąžinimas Norvegijoje

Kiekvienas asmuo, dirbantis ar dirbęs Norvegijoje ir mokėjęs pajamų mokesčius gali kreiptis dėl permokėtų mokesčių susigrąžinimo. Ne visos lengvatos yra automatiškai įtraukiamos į deklaraciją, taip pat neretai būna įvelta klaidų, todėl kiekvienas asmuo yra atsakingas už deklaracijos peržiūrą ir koregavimą.

Litnor Consulting AS padeda susigrąžinti mokesčius tiek gyvenantiems Norvegijoje, tiek jau nebedirbantiems ir kitoje šalyje gyvenantiems asmenims. Mūsų įmonė peržiūri deklaracijas bei padeda ištaisyti klaidas, apskųsti deklaracijas, parinkti naudingiausias lengvatas, kad galimas grąžinimas būtų maksimalus. Deklaracijos tvarkymui taikomas vienkartinis mokestis (nuo 400 NOK iki 1500 NOK), apie kurį informuosime patikrinę jūsų anketos duomenis bei dokumentus. Jeigu anketos patikrinimas mokamas, apie tai iš anksto informuojame klientą.

 

Mokesčių grąžinimas už 2019 metus

2019 metų mokesčių deklaracijoms, kurias Norvegijoje dirbę gaus 2020 metais, įsigalios daug pasikeitimų. Naujausia informacija pateikiama čia: https://www.litnor.no/deklaracija2019/

Svarbiausiai pasikeitimai trumpai:

LABAI SVARBU. 2019 metais turėję 25 % kildeskatt mokesčių kortelę asmenys negaus nei pradinės, nei galutinės deklaracijų! Jeigu pasiskaičiuojate, jog 25 % kildeskatt sistemoje jums 2019 metais neapsimokėjo būti, jūs iki 2020.04.30 galite rašyti prašymą ir jos atsisakyti bei atbuline data gauti įprastinę mokesčių kortelę. Kaip atsisakyti 2019 metais turėtos 25 % mokesčių kortelės? : https://www.litnor.no/atsisakyti25proc/

Ne visi gaus pradinę mokesčių deklaraciją už 2019 metus vienu metu ir ne visi vartotojai gaus naujo formato deklaraciją.

Deklaracijos siunčiamos etapais nuo kovo 18 iki 31 dienos.

Mokesčių permokos grąžinimai bus vykdomi balandį-spalį.

Gavę pradinę deklaraciją asmenys privalės peržiūrėti, ar visi duomenys tikslūs, nėra klaidų. Jeigu peržiūrėtos deklaracijos neišsiųsite į Skatteetaten, permoką gausite vėliau.

Jeigu vėliau paaiškėja, jog asmuo nepraneša, jog deklaracijoje duomenys nebuvo tikslūs (pvz. jei  įtrauktos ne visos darbdavio išmokėtos algos arba darbdavys neįtrauktas visiškai), Skatteetaten atlikus patikrinimą gali būti pritaikoma bauda.

  Nuo 2020 metų atsiranda dar daugiau pasikeitimų mokesčių grąžinimų tvarkoje, todėl galimos susigrąžinti sumos už 2019 metus smarkiai mažėja. Svarbiausi pakeitimai: panaikinama 10 % naujoko lengvata.  2 mokesčių klasė, kuomet sutuoktinė (-is) uždirba nedaug, panaikinta jau anksčiau.

Prisijungimui prie altinn reikės MinID, bankID, bankID mobil arba Buypass kodų.Jeigu kodų neturite, kuo skubiau užsisakykite bent MinID kodus, instrukcija čia: https://www.litnor.no/minid-altinn/

Altinn kodų (30 kodų lentelė) prisijungimui prie deklaracijos nebeužteks!

 

Pabrėžiame, jog net ir nesant papildomų lengvatų, kurias būtų galima pritaikyti, asmuo vis tiek privalo pasitikrinti, ar pradinėje deklaracijoje pateikiami duomenys yra teisingi bei išsiųsti deklaraciją į Skatteetaten. Jeigu vėliau paaiškėja, jog asmuo nepraneša, jog deklaracijoje duomenys nebuvo tikslūs, Skatteetaten atlikus patikrinimą gali būti pritaikoma bauda.

Litnor Consulting specialistai, turėdami ilgametę patirtį mokesčių deklaracijų tvarkymo srityje, jums padės peržiūrėti deklaraciją, pritaikyti galimas lengvatas (jeigu jų bus) bei pateiks deklaraciją Skatteetaten.

 

Svarbiausios mokesčių deklaracijų už 2019 metus datos:

2020.02.14 – iki šios datos visos institucijos ir įmonės Norvegijoje bei asmens darbdavys (-iai) turi išsiųsti metines ataskaitas Skatteetaten. Remiantis šiais duomenimis Skatteetaten suformuos pradinę mokesčių deklaraciją už 2019 metus. Jeigu gavę metinę ataskaitą (norv. årsoppgave) pastebite klaidų, nedelsdami kreipkitės į ją išdavusią instituaciją, jog neliktų klaidų ir deklaracijoje.

2020.03.01 – iki šios datos buvo galima tapti e.vartotoju. Jeigu norite tapti e.vartotoju, užpildykite formą čia: http://www.skatteetaten.no/en/About-Skatteetaten/Registrer-as-an-online-user

2020.03.18 – 2020.03.31 Skatteetaten etapais siunčia pradines mokesčių deklaracijas (Skattemelding/selvangivelse arba Tax return for income and wealth tax). Kuomet deklaracija suformuojama ir patalpinama į altinn sistemą, vartotojas gauna SMS arba el.laišką.

2020.03.31 – Pradinės deklaracijos (Skattemelding/selvangivelse arba Tax return for income and wealth tax) už 2019 metus išsiųstos visiems e.vartotojams

2020.03.31 – pradedamos siųsti popierinės pradinės deklaracijos už 2019 metus tiems, kurie nėra e.vartotojai

2020.03.26-2020.06.22 šiuo periodu dauguma gaus galutines mokesčių deklaracijas  bei mokesčių permokas.

2020.04.30 – iki šios datos galima koreguoti privačių asmenų pradines deklaracijas

2020.04.30 – iki šios datos galima prašyti atidėti deklaracijos koregavimą (kuomet neturite visų reikiamų dokumentu, atidėjimas galimas daugiausia 1 mėnesiui).

2020.05.31 – iki šios datos būtina priduoti individualias įmones turinčių asmenų deklaracijas

 

 

 

Domina 2015 – 2018 metų galimo papildomo grąžinimo patikrinimas?

Pildyti mokesčių grąžinimų anketą

Apie kainą informuojame peržiūrėję anketą bei nustatę galimas papildomai pritaikyti lengvatas.

Pirminė mokesčių deklaracija Norvegijoje už 2018 metus – susigrąžinsiu ar teks susimokėti?- http://www.litnor.no/pirmine2018

Ką tvarko mokesčių grąžinimų įmonės?

Pagal susiklosčiusią praktiką galima išskirti dvi mokesčių grąžinimų dalis:

1. Automatiškai Skatteetaten paskaičiuota grįžtanti ar mokėtina suma. Apie automatiškai grįžtančią arba mokėtiną sumą Skatteetaten informuoja kiekvienų metų balandį, kuomet atsiunčiama pradinė mokesčių deklaracija už praėjusius metus.

Tai dažniausiai per metus susidariusi mokesčių permoka ar automatiškai pritaikomos lengvatos (pvz. už mokėtą mokestį profsąjungai, palūkanų kompensavimas ar kompensacija už išlaidas darželiui ir t.t.).

Mokesčių grąžinimo įmonės, tvarkydamos deklaraciją, patikrina, ar nėra klaidų pirminėje deklaracijoje, ar automatiškai paskaičiuota galima susigrąžinti arba mokėtina suma yra teisinga.
Jeigu deklaracijoje yra klaidų arba netikslumų, apie jas pranešama klientui bei Skatteetaten.

2. Papildomos mokesčių lengvatos, kurios nėra pritaikomos automatiškai. Dauguma mokesčių lengvatų nėra pritaikomos automatiškai, jų reikia prašyti bei pateikti reikiamus dokumentus. Mokesčių grąžinimų įmonės padeda susitvarkyti būtent šią mokesčių grąžinimų dalį.

Galimų pritaikyti mokesčių lengvatų yra daugybė, bet pritaikius vienas gali pasinaikinti ar apsimokestinti kitos, todėl labai svarbu tinkamai įvertinti kiekvieno asmens situaciją ir pritaikyti tokias lengvatas, kurios yra palankiausios klientui.

Litnor Consulting specialistai peržiūri klientų anketas bei padeda įvertinti maksimalų pagal įstatymą galimą papildomą grąžinimą. Litnor Consulting galimą susigrąžinti papildomą sumą visuomet skaičiuoja pagal anketoje pateikiamus duomenis vadovaudamasi įstatymais ir jos dirbtinai nedidina.
Nepamirškite, jog nelegaliai pridėdamos jums nepriklausančių lengvatų kitos firmos vėliau išvengia atsakomybės, nes patikrinimo metu Skatteetaten baudžia ir liepia grąžinti išmokas JUMS, o ne nepriklausančių lengvatų pridėjusiai firmai.

 

Mokesčių grąžinimas už 2018 metus

Nespėjote pasikoreguoti deklaracijos laiku? Gavus galutinę deklaraciją už 2018 metus (Skatteoppjør arba Tax assessment notice 2018) ją galima koreguoti bet kada metų bėgyje iki pat 2022.04.30!

Reikalinga pagalba koreguojant deklaraciją, nesate tikri, ar jums buvo pripažintos visos jums galinčios priklausyti lengvatos? Užsipildykite mokesčių grąžinimų anketą ir mes nemokamai patikrinsime, kokią maksimalią papildomą sumą galite susigrąžinti!

Neturite prisijungimų prie altinn sistemos? Užsisakykite altinn arba MinID kodus, instrukcija čia: http://www.litnor.no/minid-altinn/ Kodai atsiunčiami kelių darbo dienų bėgyje paprastu paštu. Kodai siunčiami tik tuo adresu, kuris deklaruotas Skatteetaten (Folkeregister).

Pildyti mokesčių grąžinimų anketą

 

Svarbios nuorodos ir informacija dėl 2018 metų mokesčių grąžinimų:

  Nuo 2019.01.01 panaikinama 10 % standartinė lengvata naujokams (lengvatos panaikinimas negalioja tik naftos platformose dirbantiems arba jūreiviams), todėl jos bet kokiu atveju prisitaikyti negalėsite. Tai galios 2019 metų mokesčių grąžinimams, o 2018 metų mokesčių grąžinimams išlieka ta pati tvarka. Apie šią lengvatą rašome čia: http://www.litnor.no/10proc/

Nuo 2019 metų Norvegijoje įvedama supaprastinta apmokestinimo sistema užsienio darbuotojams (norv. kildeskatt, angl. – PAYE- Pay As You Earn), kurie Norvegijoje dirba ir gyvena laikinai. Tai pakeičia 10 % standartinę lengvatą. Apie tai rašome čia: http://www.litnor.no/25proc/

LABAI SVARBI INFORMACIJA. Nuo šių metų yra daug pasikeitimų mokesčių grąžinimų tvarkoje, todėl galimos susigrąžinti sumos už 2018 metus smarkiai mažėja. Apie tai rašome čia: http://www.litnor.no/deklaracija2018/

 Norvegijoje darbuojatės neseniai ir šiais metais pirmąkart tvarkysitės mokesčių deklaraciją Norvegijoje? Naudinga informacija jums čia: http://www.litnor.no/naujokasnorvegijoje2019

 Dirbate Norvegijoje, o šeima gyvena Lietuvoje?  Pasitikrinkite galimas priklausyti lengvatas čia: http://www.litnor.no/seimalt/

 Visa šeima gyvena Norvegijoje? Prieš pildant anketą perskaitykite šį straipsnį: http://www.litnor.no/deklaracijos-seimano/

 

 

 

Mokesčių grąžinimas už 2017 metus

Nespėjote pasikoreguoti deklaracijos laiku? 2017 metų deklaracijas galite koreguoti bet kada iki pat 2021.04.30! Išsiuntus prašymą deklaracijos pakoregavimui, ji peržiūrima 4 mėnesių bėgyje. Kuomet gaunamas sprendimas, klientui ateina nauja galutinė deklaracija ir po to pervedama permoka.

 

Gavote galutinę deklaraciją ir jūsų netenkina rezultatas? Užsipildykite mokesčių grąžinimų anketą ir mes nemokamai patikrinsime, kokią papildomą sumą galite susigrąžinti!

Neturite prisijungimų prie altinn sistemos? Užsisakykite altinn arba MinID kodus, instrukcija čia: http://www.litnor.no/minid-altinn/ Kodai atsiunčiami kelių darbo dienų bėgyje paprastu paštu. Kodai siunčiami tik tuo adresu, kuris deklaruotas Skatteetaten (Folkeregister).

Pildyti mokesčių grąžinimų anketą

Mokesčių grąžinimas už  2016 metus

Privatūs asmenys 2016 metų mokesčių deklaracijas gali tikslinti iki 2020.04.30.

Užpildykite anketą bei persiųskite atitinkamų metų galutinę deklaraciją (Skatteoppjør arba Tax assessment) ir mes patikrinsime, ar įmanoma apskųsti deklaraciją ir papildomai susigrąžinti mokesčių. Skundo pateikimui gali reikėti papildomos informacijos ir dokumentų. Skundo nagrinėjimas užtrunka 3-4 mėnesius nuo jo pateikimo datos.

Turite klausimų dėl mokesčių grąžinimų? Susisiekite su mumis [email protected] arba telefono numeriais +370 61422422, +47 48662299.

Pildyti mokesčių grąžinimų anketą

Naudingos nuorodos:

 Daugeliui naujokų Norvegijoje iškyla klausimas, kodėl reikėtų tvarkytis mokesčių deklaraciją papildomai, nors Skatteetaten ir taip perveda kažkiek mokesčių kiekvienais metais. Pateikiame jums paaiškinimą, iš ko susideda mokesčių grąžinimai ir kuo padeda mokesčių grąžinimų įmonės: http://www.litnor.no/papildomasgrazinimas/

 Norvegijoje darbuojatės neseniai ir šiais metais pirmąkart tvarkysitės mokesčių deklaraciją Norvegijoje? Naudinga informacija jums čia: http://www.litnor.no/naujokasnorvegijoje2019

 Dirbate Norvegijoje, o šeima gyvena Lietuvoje?  Pasitikrinkite galimas priklausyti lengvatas čia: http://www.litnor.no/seimalt/

 Visa šeima gyvena Norvegijoje? Prieš pildant anketą perskaitykite šį straipsnį: http://www.litnor.no/deklaracijos-seimano/

 Informacija dėl 10 proc standartinės lengvatos: http://www.litnor.no/10proc/

 

 

Atnaujinta 2019.12.11, naujausią ir aktualiausią informaciją rasite http://litnor.no/naujienos.

 

Užsisakykite Litnor naujienlaiškį

Gaukite naujienas pirmas
Vardas
El. pašto adresas

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Sutinku