Nedarbo išmokos Norvegijoje | Litnor consulting – Išmokų grąžinimas Norvegijos lietuviams. NAV išmokos, buhalterinės paslaugos, teisinės konsultacijos

Nedarbo išmokos Norvegijoje

Ar man priklauso tėvystės atostogos Norvegijoje, kuomet šeima gyvena Lietuvoje?
30/05/2017
Išmokos ir lengvatos Norvegijoje, turintiems šeimą Lietuvoje
14/06/2017
Rodyti visus

Nedarbo išmokos Norvegijoje

looking-for-a-job

Sulaukiame daug užklausų dėl nedarbo išmokų Norvegijoje. Primename, jog nedarbo išmokos gali priklausyti šiais atvejais:
•    Kuomet esate atleidžiamas iš darbo pilnai/dalinai, pasibaigia terminuota darbo sutartis ar pats išeinate iš darbo;
•    Kuomet darbą prarandate dėl įmonės bankroto;
•    Kuomet esate atleidžiamas laikinai (norv. permittering);
•    Kuomet neturite darbo ir steigiate savo įmonę.
Toliau dalinamės atsakymais į dažniausiai užduodamus klausimus dėl nedarbo išmokų dydžio, tvarkymosi procedūrų ar persikėlimo į Lietuvą 3 mėnesiams.

Jeigu turite klausimų, juos galite užduoti per apačioje esančią komentarų skiltį.

 

varnele Kuomet priklauso nedarbo išmoka?
Nedarbo išmokos Norvegijoje skiriamos tuomet, jeigu jūs atitinkate tam tikrus reikalavimus:
•    Darbo laikas sumažėjo daugiau nei 50 proc. lyginant su buvusiu darbo krūviu;
•    Per 2016 metus buvo uždirbta mažiausiai 140 451 NOK arba bendrai per 2014 – 2016 metus – 280 902 NOK (prieš mokesčius) ; Šios sumos įsigaliojo nuo 2017.05.01.
•    NAVe esate registruotas kaip ieškantis darbo asmuo ir kas 14 dienų siunčiate informacines ataskaitas (meldekort);
•    Esate aktyvus darbo ieškotojas;
•    Gyvenate Norvegijoje. Jeigu išvykstate iš Norvegijos, apie tai turite informuoti NAV ir už tas dienas nedarbo išmoka mokama nebus. Išimtys gali būti taikomos rotaciniams darbuotojams.

 

varnele Koks nedarbo išmokos dydis?
Nedarbo išmoka sudaro apie 62,4 proc. buvusių pajamų (atsižvelgiama į metines pajamas bei kiek valandų buvo dirbta per pastaruosius 12 mėnesių).
Turintiems nepilnamečių vaikų papildomai skiriamas 17 NOK per dieną siekiantis priedas.

varnele Nuo kada pradedama mokėti nedarbo išmoka?
Laukimo periodas (ventetid), nuo kada pradedama mokėti nedarbo išmoka, priklauso nuo išėjimo pobūdžio:
•    Jeigu atleidžiama dėl darbdavio kaltės, išmoka priklauso nuo 4 dienos po registracijos NAVe.
•    Jeigu iš darbo išeinama savo noru arba atsisakoma siūlomo darbo be rimtos priežasties, laukimo laikotarpis ilgėja iki 12 savaičių (iki 2016.01.01 buvo 8 savaitės).

varnele Ar galiu gaudamas nedarbo išmokas būti Lietuvoje?
Ne, nedarbo išmokos priklauso tik tuomet, kai esate Norvegijoje. Jeigu išvykstate už Norvegijos ribų, privalote apie tai informuoti NAV ir už tas dienas išmokos nebus mokamos.
Išimtys- jeigu jums priklauso bedarbio atostogos (sukauptų atostogų dienų skaičių matysite nav.no) arbei jeigu persikeliate nedarbo išmokas iš Norvegijos į Lietuvą ar kitą ES valstybę.

varnele Nedarbo išmokų persikėlimas į Lietuvą  (PD U2 formos gavimas)
Pagal ES ir Norvegijos susitarimus yra galimybė trumpam (iki 3 mėnesių) išvykti ieškoti darbo į Lietuvą (ar kitą Europos ekonominės bendrijos valstybę) ir į ten persikelti nedarbo išmokų mokėjimą. Leidimo išvykti prašantis asmuo turi būti registruotas NAV kaip ieškantis darbo bei mažiausiai 4 savaites būti gavęs nedarbo išmokas (dagpenger). Gavęs raštišką leidimą išvykti asmuo turi per tam tikrą dienų skaičių prisistatyti į Lietuvos darbo biržą bei kas 14 dienų siųsti ataskaitas NAV (meldekort).
Jeigu asmuo neranda darbo Lietuvoje per 3 mėnesius ir nori toliau gauti nedarbo išmokas, jis privalo grįžti į Norvegiją per nustatytą laiką ir apsilankyti NAV. Kitu atveju nedarbo išmoka bus nutraukta.

Kriterijai, pagal kuriuos darbo ieškantys asmenys gali prašyti NAV leidimo išvykti ieškotis darbo į Lietuvą ar kitą ES valstybę. Tai asmenys, kurie:
•    yra uždirbę pakankamai, kad galėtų gauti nedarbo išmokas Norvegijoje. Per 2016 metus buvo uždirbta mažiausiai 140 451 NOK arba bendrai per 2014 – 2016 metus – 280 902 NOK (prieš mokesčius). Šios sumos įsigaliojo nuo 2017.05.01.
•    yra pilnai nedirbantys;
•    mažiausiai 4 savaites iš paskutinių 12 yra registruoti NAVe kaip ieškantys darbo asmenys.
•    turėjo teisę pastarąsias 4 savaites gauti pilną nedarbo išmoką. Jeigu buvo nors kiek dirbta (nepriklausomai nuo valandų ar dienų skaičiaus), 4 savaičių laikotarpis pradeda skaičiuotis iš naujo;

Šios taisyklės negalioja į priverstines atostogas (permittering) išleistiems asmenims, taip pat gaunantiems išmokas už praktiką (tiltakspenger), pagalbą kuriantiems savo įmonę (dagpenger ved etablering av egen virksomhet), taip pat gaunantiems išankstines nedarbo išmokas įmonės bankroto atveju (forskutterte dagpenger ved konkurs).

 

varnele Kas yra priverstinės atostogos/laikinas nedarbas (permittering)?
Norvegijoje dėl tam tikrų rimtų priežasčių (užsakymų, žaliavų stoka, nelaimingi atsitikimai, sezoniškumas) darbdavys gali pilnai arba dalinai išleisti priverstinių atostogų (permittering). Tokiu atveju asmuo vis dar yra laikomas įmonės darbuotoju, bet tuo priverstinių atostogų periodu gali registruotis NAV kaip darbo ieškantis asmuo bei gauti nedarbo išmokas (jeigu atitinka reikalavimus).

Kita svarbi informacija:
– Apie išleidimą į priverstines atostogas darbdavys turi įspėti raštu prieš mažiausiai 14 dienų.
– Įsigaliojus priverstinėms atostogoms darbdavys dar turi sumokėti už pirmas 10 dienų.
– Maksimalus periodas, kurį galima gauti laikino nedarbo (permittering) išmokas – 49 savaitės.
– Permitteringe esantiems asmenims nedarbo išmokų perkėlimas į Lietuvą nėra galimas.

 

Išmokos skyrimo tvarka:
•    Už pirmas 10 darbo dienų nedarbo išmokas mokės darbdavys
•    NAV iki 30 savaičių mokės nedarbo išmokas
•    Po jų 1 savaitę (5 darbo dienas) turės apmokėti darbdavys
•    Pateikus prašymą nedarbo išmokas bus galima gauti dar 19 savaičių

 

 

varnele Kokius žingsnius turiu atlikti norėdamas gauti nedarbo išmoką?
Norėdami gauti nedarbo išmoką, jūs turite:
1.    Užsiregistruoti nav.no kaip darbo ieškantis asmuo. Tam bus reikalingi MinID, bankID kodai arba kodai, kuriuos suteikia NAV.
2.    NAV puslapyje užsipildyti savo CV.
3.    4 savaičių bėgyje išsiųsti paraišką nedarbo išmokoms gauti. Jeigu pavėluosite tai padaryti, nedarbo išmoka bus skirta tik nuo paraiškos gavimo datos.
4.    Kas 2 savaites pildyti informacines ataskaitas (meldekort).
5.    Vykdyti NAV nurodymus (pvz. atnaujinti CV, pasirašyti darbo paieškos planą ir pan., pildyti Jobblog) bei atvykti į susitikimus, į kuriuos esate kviečiamas. Nesilaikant nurodymų nedarbo išmokos gali būti sustabdytos.

Daugiau informacijos (norvegų kalba): https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Dagpenger+ved+arbeidsloshet+og+permittering

 

Jeigu turite papildomų klausimų arba norite, jog mūsų įmonė jums padėtų užsiregistruoti NAV sistemoje ar sutvarkytų jums nedarbo išmokos paraišką? Lauksime jūsų užklausų el.paštu [email protected], telefonais +47 48 66 22 99, + 47 45 92 41 42, +37061422422.

—————————————————————————————————————–

Kitos naudingos nuorodos
Ar man priklauso tėvystės atostogos Norvegijoje, kuomet šeima gyvena Lietuvoje? http://litnor.no/tevystes-atostogos-norvegijoje/
Išmokos ir lengvatos Norvegijoje, turintiems šeimą Lietuvoje:  http://litnor.no/susigrazinkite-ismokas-uz-vaikus-norvegijoje/
Nedarbo išmokos Norvegijoje: http://litnor.no/nedarbo-ismokos-norvegijoje/
Tėvystės atostogos Norvegijoje: http://litnor.no/paslaugos/nav-ismoku-tvarkymas/tevystes-atostogos/
Mokesčių grąžinimai turintiems šeimą Lietuvoje : http://litnor.no/mokesciu-grazinimai-turintiems-seima-lietuvoje/
Pasibaigė Norvegijos mokesčių grąžinimų čekio galiojimas- ką daryti? http://litnor.no/pasibaige-norvegijos-mokesciu-grazinimu-cekio-galiojimas-ka-daryti/
Gavau mokesčių deklaraciją, bet negaunu mokesčių permokos, ką daryti? http://litnor.no/pasibaige-norvegijos-mokesciu-grazinimu-cekio-galiojimas-ka-daryti/
Norvegijos mokesčių deklaracija “Tax assessment notice 2016” (Skatteoppgjør 2016)- grįš ar teks sumokėti?: http://litnor.no/norvegijos-mokesciu-deklaracija-tax-assessment-notice-2016-skatteoppgjor-2016-gris-ar-teks-sumoketi/
Lietuviškos registracijos automobilio vairavimas Norvegijoje turintiems šeimą Lietuvoje: http://litnor.no/lietuviskos-registracijos-automobilio-vairavimas-norvegijoje-turintiems-seima-lietuvoje/
—————————————————————————————————————–

 

 

litnor-logo-v.3-png

Litnor Consulting – greitos ir patikimos konsultacijos Norvegijoje gyvenantiems lietuviams mokesčių grąžinimo, NAV išmokų bei kitų formalumų tvarkymo klausimais. Padedame susitvarkyti įvairias NAV išmokas, E104, E106 formas, mokesčių grąžinimus. Siekiame skelbti naujausią ir aktualiausią informaciją, susijusią su gyvenimu, darbu bei išmokomis Norvegijoje. Bendradarbiaujame su institucijomis Norvegijoje bei Lietuvoje, savo žinias nuolat atnaujiname įvairiuose mokymuose.

Kopijuoti ir publikuoti Litnor straipsnius be Litnor sutikimo draudžiama!

foto ievos

Straipsnis parengtas Ievos Vaigauskaitės,  atnaujinta 2017.11.29

Užsisakykite Litnor naujienlaiškį

Gaukite naujienas pirmas
Vardas
El. pašto adresas